• <

Eksperci EKF: Należy spodziewać się spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego

pc

19.06.2018 16:13 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Eksperci EKF: Należy spodziewać się spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego

Partnerzy portalu

Eksperci EKF: Należy spodziewać się spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego - GospodarkaMorska.pl

W najbliższych trzech latach można oczekiwać spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce – uważają eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego. Oceniają, że najsilniejszą wewnętrzną barierą wzrostu jest ograniczona dostępność pracowników.

Odbywający się w Sopocie VIII Europejski Kongres Finansowy (EKF) w tym roku rozpoczął sporządzanie makroekonomicznych ekspertyz i prognoz dla Polski. Pierwsze obejmujące okres ok. 3,5 letni zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej we wtorek w Sopocie.

Prof. Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, inicjator i koordynator EKF prezentując ekspertyzę powiedział, że „okres bardzo dobrej koniunktury w Polsce się kończy”. „Nikt z autorów ekspertyzy, makroekonomistów nie przewiduje, że będzie lepiej” – dodał. Zaznaczył jednak, że ich zdaniem „nic strasznego w najbliższych trzech latach nas nie spotka”. „Jest pełen konsensus co do tego, że nie będzie źle, ale wskutek - głównie globalnego spowolnienia gospodarczego - nie należy oczekiwać takiego wysokiego tempa wzrostu PKB,jakie mamy obecnie” – mówił prof. Pawłowicz. Wyjaśnił, że PKB będzie stopniowo „topniało” z obecnych 4,5 proc. do prawdopodobnych ok. 3 proc. w roku 2021 r.

Powiedział, że z ekspertyzy wynika, że „główną siłą napędową wzrostu PKB jest konsumpcja wewnętrzna, a w jej ramach inwestycje”. Powołując się na prognozy ekspertów powiedział, że „większość z nich oczekuje spadku inwestycji, po ekstremalnie wysokim skoku inwestycji w bieżącym roku”. Przyznał, że w sprawie przyszłych inwestycji eksperci nie są jednomyślni. Natomiast „eksperci zgodnie przewidują wzrost inflacji w Polsce”. „Równocześnie oczekiwany jest wzrost stopy referencyjnej NBP i stawki WIBOR (…) co oznacza znaczny wzrost ceny kredytów” – mówił prof. Pawłowicz.

Eksperci EKF najważniejsze źródło ryzyka dla rozwoju polskiej gospodarki dostrzegają w sytuacji u głównych partnerów handlowych Polski oraz w ograniczonej dostępności pracowników. Dr Marek Rozkrut, Główny Ekonomista EY, jeden z ekspertów EKF wyjaśnił podczas konferencji, że wszyscy autorzy ekspertyzy za najważniejsze zagrożenie dla koniunktury gospodarczej w Polsce do 2021 r. wymienili „pogorszenie koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski”. Powiedział, że „za najbardziej prawdopodobne zdarzenie, które może być istotnym zagrożeniem dla koniunktury gospodarczej w Polsce eksperci wymienili ograniczoną dostępność wykwalifikowanych pracowników”. Dodał, że „wiąże się to z niekorzystnymi tendencjami demograficznymi i niewystarczającą migracją pracowników, którzy mogliby tę lukę wypełnić”. Ekspert przyznał, że „w krótkim okresie brak pracowników będzie prowadził do wzrostu płac, natomiast w horyzoncie nieco dłuższym to może stanowić barierę wzrostu dla polskich przedsiębiorstw”.

Dr Rozkrut zaznaczył, że przy tworzeniu ekspertyzy istotne jest "nie tyle zidentyfikowanie ryzyk, ale wskazanie rekomendowanych działań”. Według wstępnych rekomendacji, prawie 90 proc. ekspertów za najważniejszą rekomendację uznało aktywizację zawodową. Wymienił, że może to obejmować m.in. wydłużenie wieku emerytalnego, aktywizację zawodową kobiet oraz pełniejsze otwarcie na pracowników z zagranicy.

Ponad 70 proc. ekspertów EKF rekomenduje też „zapewnienie stabilności reguł gry i zwiększenie przewidywalności otoczenia regulacyjnego” oraz „reformę finansów publicznych i zmniejszenie ich nierównowagi strukturalnej”. Ostateczne rekomendacje mają być przedstawione w lipcu, po debacie podczas Kongresu oraz konsultacji z ekspertami. Eksperci pracują przy tym pro publico bono.

Rekomendacje dla Polski mają być ogłaszane dwa razy w roku, w lipcu i w grudniu. Prof. Pawłowicz poinformował, że w tworzeniu makroekonomicznych ekspertyz uczestniczyło 29 ekspertów, których nazwiska i instytucje (np. banki, firmy doradcze, regulatorzy, nadzorcy, uczelnie) z których pochodzą nie są ujawniane. Ze strony EKF było dwóch ekspertów. Dr Marek Rozkrut z EY jest jedynym, który „ujawnił” się publicznie.

Trwający od poniedziałku w Sopocie VIII Europejski Kongres Finansowy jest uważany za jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku finansowym. Uczestnikami są przedstawiciele najwyższych władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także wybitni eksperci ze świata nauki i przedstawiciele największych firm doradczych z Polski i zagranicy.

Organizatorami EKF są Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, NDI SA, Bank PEKAO SA, ECS i Centrum Myśli Strategicznych. Spotkanie potrwa do środy. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym wydarzenia.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.