• <

Wpływ pandemii Covid-19 na wybrane aspekty globalnej branży shippingowej - przewozy kontenerowe

ew/MGMiŻŚ

28.05.2020 08:46 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Wpływ pandemii Covid-19 na wybrane aspekty globalnej branży shippingowej - przewozy kontenerowe

Partnerzy portalu

Wpływ pandemii Covid-19 na wybrane aspekty globalnej branży shippingowej - przewozy kontenerowe - GospodarkaMorska.pl

Pandemia koronawirusa trwa już od kilku miesięcy, znacznie oddziałując i zmieniając całą gospodarkę globalną oraz gospodarki poszczególnych państw. Sią rzeczy w sposób szczególny oddziałuje to na kształt gałęzi gospodarki warunkowanych globalnie. Taką gałęzią warunkowaną globalnie jest gospodarka morska, w tym w szczególności branże transportu morskiego i stoczniowa. Jedna jest niezbędna do utrzymania handlu światowego, w tym logistyki towarów podstawowej potrzeby i zasobów bez których nie mogłoby funkcjonować wiele innych gałęzi gospodarki. Z kolei branża stoczniowa dostarcza narzędzia dla branży shippingowej, w postaci statków – ich remontów, ale też bieżącego utrzymania ruchu.

W następstwie wprowadzonych restrykcji i ograniczeń mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19, globalna gospodarka mocno wyhamowała. Nastąpił szokowy spadek popytu, wydatków konsumpcyjnych i inwestycji. Wpływ Covid-19 okazał się większy niż wpływ poprzedniego globalnego kryzysu finansowego. Obecnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że globalny PKB skurczy się o 3 proc. W 2020 roku (w porównaniu ze spadkiem o 2,5 proc. w okresie między IV kwartałem 2008 roku a III kwartałem 2009 roku). Wszystko to przełożyło się negatywnie na rozwój całego sektora transportu morskiego.

Poniżej przedstawione zostały kwestie węzłowe dotyczące istotnej części branży shippingowej, jaką są przewozy kontenerowe.

Czas pandemii okazał się być szczególnie trudny dla przewozów kontenerowych. Z powodu wprowadzonych blokad tzw. „lockdowns" ( odnosi się to do około 40 % populacji świata na początku II  kwartału br.) znacznie ograniczył się popyt konsumencki, wiele łańcuchów dostaw zostało przerwanych, a to przełożyło się na sektor przewozów kontenerowych. Spodziewany jest gwałtowny spadek wolumenu światowych przewozów kontenerowych w II kwartale. Najnowszy scenariusz  przewiduje gwałtowny spadek wolumenu na poziomie 11% w  ujęciu TEU w 2020 roku (dla porównania w 2009 r. spadek wyniósł 9%). Jeżeli taki spadek okaże się faktem, będzie to największy spadek w historii.

Przed 2008 r. wzrost w branży kontenerowej był w dużej mierze wystarczająco silny, aby przetrwać skutki kryzysu finansowego , a ekspansja wspierana była przez trwającą konteneryzację i coraz częstsze przenoszenie produkcji do Azji (wydłużanie łańcuchów dostaw). Kryzys spowodował w 2009 roku rzeczywisty spadek w globalnym wolumenie przewozów kontenerowych. Na głównych szlakach handlowych transpacyficznych i Daleki Wschód- Europa wolumen przewozów kontenerowych spadł o 20% r/r w I połowie 2009 roku.

Mimo, że gospodarka Chin wznowiła działalność (wartość eksportu w kwietniu wzrosła o 4% r/r), to brak popytu w Europie i USA (na początku maja liczba zawinięć do portów spadła o ok. 11% r/r) prowadzi do dalszego pogorszenia się sytuacji na rynku (spadek o 11% r/r w I kwartale).

Niższe koszty paliwa i ograniczony portfel nowych zamówień ( 10% floty) są pomocne w ratowaniu sytuacji na rynku przewozów kontenerowych, ale to jednak pandemia Covid-19 jest nadrzędnym czynnikiem rynkowym.

Opracowanie: Wydział Przemysłu Okrętowego MGMiŻŚ na podstawie materiałów własnych, Shipping Intelligence Weekly No. 1,421 i in.

okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.