• <
PZT_1100x200_gif_2020

Projekt: Przedsiębiorcy mają mieć mniej barier we wprowadzaniu swoich towarów na rynki UE

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Projekt: Przedsiębiorcy mają mieć mniej barier we wprowadzaniu swoich towarów na rynki UE
Projekt: Przedsiębiorcy mają mieć mniej barier we wprowadzaniu swoich towarów na rynki UE - GospodarkaMorska.pl

pc

27.09.2019 Źródło: PAP

Ograniczenie barier związanych ze swobodnym przepływem towarów w UE m.in. poprzez wprowadzenie jawnych procedur oceny towaru, czy obowiązku uzasadnienia zakazu wprowadzenia danego towaru na rynek - ma na celu opublikowany w czwartek na stronach RCL projekt ustawy w tej sprawie.

Projekt ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim został przygotowany przez resort przedsiębiorczości i technologii. Przyszła ustawa wdroży do polskiego prawa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca br. w tej sprawie. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 19 kwietnia 2020 r. w całej Wspólnocie.

Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii wskazało w uzasadnieniu projektu, że obecne rozwiązania prawne dotyczące wzajemnego uznawania towarów, nie działały prawidłowo. "Głównie wynikało to z niewiedzy i braku świadomości na temat zasady wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzanych do obrotu w innym państwie członkowskim, braku pewności prawnej dla podmiotów gospodarczych i władz krajowych, kiedy stosować tę zasadę i jakich dokumentów należy wymagać od podmiotu gospodarczego wprowadzającego towar niezharmonizowany na krajowy rynek" - wyjaśniono.

Dlatego - jak podkreślono - istotnym jest, by podmioty gospodarcze i władze krajowe wiedziały czego mogą się spodziewać, kiedy zasada wzajemnego uznawania jest lub powinna być stosowana.

"Dotychczas z tego powodu powstawały niezgodne z prawem przeszkody w swobodnym przepływie towarów między państwami członkowskimi UE, a konsekwencje tych przeszkód ponosiły głównie podmioty gospodarcze, które zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi zamierzały wprowadzić do obrotu swoje produkty. Natomiast chcąc te same produkty wprowadzić do obrotu na rynek innego państwa członkowskiego podmioty gospodarcze często zmuszane były do powtórnego wykonywania wcześniej wykonanych badań i/lub dodatkowych badań swoich produktów, ponieważ badania już przeprowadzone przez jednostki dokonujące takiej oceny w innym państwie członkowskim nie były uznawane lub uważane były za niewystarczające" - czytamy w uzasadnieniu.

Po wprowadzeniu nowych rozwiązań ma się to zmienić.

Ujednolicone zostaną procedury oceny towarów poprzez ustanowienie przejrzystych, jawnych procedur oceny towaru i obowiązku dokładnego uzasadnienia podejmowanej decyzji o ewentualnym ograniczeniu lub zakazie wprowadzania towaru na rynek. Takie rozwiązanie ma wyeliminować nieprawidłowości w stosowaniu zasady wzajemnego uznawania przez właściwe organy poszczególnych państw członkowskich, a także wprowadzić pewność i zaufanie co do rzetelności i obiektywności właściwych krajowych organów oceniających towary.

Wprowadzone będą również dobrowolne oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu, tzw. oświadczeniem o wzajemnym uznawaniu, które ma zapewnić stosownym organom niezbędne informacje na temat towarów i ich zgodności z przepisami mającymi zastosowanie w innym państwie członkowskim. Oświadczenie to zastąpi wiele dokumentów, które były do tej pory wymagane. Ułatwi też firmom wskazanie, że ich towary zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu w innym państwie UE.

Zgodnie z nowymi przepisami, Punkty Kontaktowe ds. Produktów (PCP) będą pomagać przedsiębiorcom m.in. przez dostarczanie im informacji dotyczących zasady wzajemnego uznawania, procedur oceny towarów, danych kontaktowych do właściwych organów. Informacje te będzie można uzyskać w Punktach bezpłatnie w terminie 15 dni roboczych.

Rozporządzenie unijne wprowadzi też nową ścieżkę pozasądowego rozwiazywania problemów w ramach sieci SOLVIT.

"Podmioty gospodarcze, zwłaszcza MŚP, będą mogły skorzystać z bezpłatnej, szybkiej, pozasądowej procedury rozwiązywania problemów w ramach systemu SOLVIT. Ma ona zapewnić przedsiębiorcom przyjazny, skuteczny, bezkosztowy i alternatywny do sądowego sposób na polubowne załatwienie problemów wynikających z wydania przez właściwe organy w innych państwach członkowskich decyzji administracyjnych ograniczających dostęp do rynku lub odmawiających takiego dostępu dla towaru zgodnie z prawem wprowadzonym do obrotu" - wyjaśniono.

Jak dodano, nowa ścieżka w ramach SOLVIT ma pozwolić na włączenie służb Komisji Europejskiej w rozwiazywanie problemów wynikających ze stosowania wzajemnego uznawania towarów.

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28267,00 $ tona 1,68% 16 kwi
 Cynk 2853,00 $ tona 1,57% 16 kwi
 Aluminium 2308,00 $ tona -0,86% 16 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.