• <
ATC_CARGO_TOP

Port Gdański Eksploatacja szuka prezesa

Port Gdański Eksploatacja szuka prezesa - GospodarkaMorska.pl

pc

29.01.2019 Źródło: własne

Port Gdański Eksploatacja szuka prezesa zarządu. Ogłoszenie w tej sprawie widnieje na stronie internetowej spółki. Kandydaci mogą przesyłać zgłoszenia do 4 lutego.

Jak czytamy w ogłoszeniu, kandydaci na stanowisko prezesa muszą m.in. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie właściwych przepisów prawa; posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Dodatkowo, kandydaci powinni znać zagadnienia związane z zarządzaniem oraz przedmiot działalności spółki i branże, w której ona działa. Kandydaci powinni także posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa; wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych; wiedzę i doświadczenie z zakresu: analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży i public relations; wiedzę i doświadczenie w zakresie: zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

Mile widziane są znajomość języków obcych oraz dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk zarządzania.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzone zostaną 8 lutego w siedzibie spółki w Gdańsku.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

W maju ubiegłego roku Rada Nadzorcza na stanowisko prezesa zarządu Portu Gdańskiego Eksploatacja powołała Lechosława Rojewskiego. Zastąpił on Piotra Karczewskiego.

Port Gdański Eksploatacja jest głównym operatorem przeładunkowym na terenie Portu Gdańsk w części portu wewnętrznego, umiejscowionego wzdłuż odcinka Martwej Wisły i Kanału Portowego, oraz wyłącznym przeładowcą w Gdańskim Terminalu Kontenerowym. Zajmuje się przeładunkiem różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi (statek, barka) a lądowymi środkami transportu (samochody, wagony). PGE operacje przeładunkowe wykonuje na 8 nabrzeżach: WOC I, WOC II, Oliwskim, Wiślanym, Szczecińskim, Węglowym, Rudowym i Administracyjnym.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31902,00 $ tona 2,04% 22 cze
 Cynk 2841,00 $ tona 0,32% 22 cze
 Aluminium 2375,00 $ tona 0,93% 22 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.