• <
PZT_1100x200_gif_2020

Podpisano umowę na modernizację układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Podpisano umowę na modernizację układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku
Podpisano umowę na modernizację układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku - GospodarkaMorska.pl

pc/umgdy.gov.pl

14.12.2018 Źródło: własne

W siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni w piątek zostały podpisane dwie umowy  na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Wykonawcą obu umów jest konsorcjum firm: PORR S.A. (lider), CYES MARITIME WORKS S.L. oraz ROVERPOL Sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji obu umów to 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Umowy dotyczą robót budowlanych w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego na kwotę 239 729 758,68 zł brutto oraz robót budowlanych w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego na kwotę 367 692 176,55 zł brutto.

Przedmiotem umowy na roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego jest:

– remont istniejącego falochronu wyspowego wschodniego o długości 653 metrów składającego się z 26 skrzyń posadowionych na rzędnej -12,4m, polegającego na naprawie zinwentaryzowanych uszkodzeń części nadwodnej i podwodnej konstrukcji falochronu i jego wyposażenia oraz umocnienia dna przy falochronie, częściową jego przebudowę i wykonanie narzutu ochronnego tego falochronu,

– wykonanie nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu istniejącego falochronu wyspowego wschodniego o długości całkowitej 866,7 m utworzonego z prefabrykatów żelbetowych z monolityczną nadbudową z łamaczem fal i z narzutem kamiennym od strony morza przykrytym gwiazdo blokami,

– wykonanie odcinka połączeniowego – platformy dla ptaków pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym a nowym falochronem osłonowym, który tworzy grodza ze ścianki szczelnej z dodatkowym kamiennym narzutem ochronnym przykrytym gwiazdoblokami,

– wykonanie oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego wydłużonego falochronu wyspowego.

Przedmiotem umowy na roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego jest:

– budowa nowego falochronu wyspowego południowo – wschodniego o długości 826,35 m utworzonego z prefabrykatów żelbetowych z monolityczną nadbudową z łamaczem fal i z narzutem kamiennym od strony morza przykrytym gwiazdo blokami,

– wykonanie oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego nowego falochronu wyspowego południowo-wschodniego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele konsorcjum oraz kierownictwo i pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni zaangażowani w realizację projektu. Z firmy PORR SA obecni byli: Piotr Kledzik – prezes zarządu; Krzysztof Rzeźnikiewicz – dyrektor Działu Hydrotechniki Morskiej, prokurent; Łukasz Małkiewicz – dyrektor projektu; Michał Tabaro – dyrektor ds. ofertowania; z firmy Cyes Maritime Works: Diego Yague Valdivielso, dyrektor generalny; natomiast Roverpol Sp. z o.o. reprezentowali: Rafael Jose Domingo Juan – dyrektor Pionu Realizacji Grupy Rover Alcisa SA oraz Alejandro Cabezudo Navas – dyrektor kontraktu. Urząd Morski w Gdyni na czele z dyrektorem Wiesławem Piotrzkowskim reprezentowali także: Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – z-ca ds. technicznych, Andrzej Kajut – główny księgowy oraz pracownicy wydziałów Techniczno-Inwestycyjnego i Finansowania Infrastruktury oraz Funduszy Europejskich.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.