• <
BOTA_2023

11 działań dla województwa zachodniopomorskiego, w tym 4 związane z gospodarką morską

14.10.2015 07:03 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski 11 działań dla województwa zachodniopomorskiego, w tym 4 związane z gospodarką morską

Partnerzy portalu

11 działań dla województwa zachodniopomorskiego, w tym 4 związane z gospodarką morską - GospodarkaMorska.pl

Terminal gazowy w Świnoujściu, inwestycje drogowe, rozwój branży przewozów promowych czy regulacja Odry granicznej – oto lista działań dla województwa zachodniopomorskiego.

Terminal LNG

Zakończyły się prace budowlane przy Terminalu LNG w Świnoujściu. Systemy krytyczne instalacji są gotowe do przyjęcia gazu. Pierwszy statek ze skroplonym gazem przypłynie miedzy 11 a 17 grudnia tego roku. Inwestycja umożliwi odbiór skroplonego gazu ziemnego praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Zróżnicowanie źródeł dostaw przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Początkowa zdolność regazyfikacyjna terminalu LNG wyniesie 5 mld m3 rocznie i odpowiadać będzie jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Terminalu o tak dużych możliwościach regazyfikacynych nie ma ani żadne państwo w basenie Morza Bałtyckiego, ani w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozwój branży przewozów promowych

Rada Ministrów przyjęła we wtorek Koncepcję rozwoju branży przewozów promowych. Jej celem jest wsparcie spójnego i zrównoważonego rozwoju potencjału sektora przewozów promowych, z uwzględnieniem rozwoju polskich portów morskich oraz branży stoczniowej. Cały program będzie realizowany do 2020 roku. Program przewiduje m.in. utworzenie Polskiej Grupy Promowej SA, konsolidującej aktywa polskich przewoźników promowych: Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA i przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska. Konsolidacja przewoźników promowych wzmocni znaczenie gospodarcze Świnoujścia wśród portów bałtyckich. Ważną częścią projektu konsolidacji jest budowa nowoczesnych i przyjaznych ekologicznie jednostek promowych. Statki mają być budowane w polskich stoczniach na bazie polskiej myśli technologicznej i projektowej, z wykorzystaniem infrastruktury stoczniowej Szczecina i Trójmiasta.

Umowa polsko - niemiecka w sprawie regulacji Odry granicznej

Rząd zatwierdził umowę między Polską a Niemcami dotyczącą wspólnej regulacji Odry granicznej. Zapewni ona stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie skutecznej akcji lodołamania oraz odtworzenie i utrzymanie III klasy drogi wodnej na całej długości granicznego odcinka Odry. Realizacja umowy zapewni ochronę przeciwpowodziową i aktywizację gospodarczą terenów nadodrzańskich, dogodne warunki pracy dla lodołamaczy, a także ponowne otwarcie dla portu szczecińskiego i polskiej żeglugi śródlądowej szlaku transportowego łączącego port w Szczecinie z Dolnym i Górnym Śląskiem. Koszt wykonanie przedsięwzięć opisanych w umowie to około 670 mln zł w latach 2015-2028.

Port Jachtowy na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie

Otwarta w sierpniu 2015 r. Marina oraz 10 innych inwestycji projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” powstały dzięki 30 mln zł z Programu Innowacyjna Gospodarka. Zmodernizowano istniejącą bazę do uprawiania żeglarstwa oraz poszerzono ją o nowe mariny: m.in. w Szczecinie, Wolinie, Kamieniu Pomorskim, Dziwnowie i Darłowie. Porty tworzą najważniejsze centra jachtowe Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Pozostałe inwestycje zaplnowane przez rząd

Inwestycje w drogi

Rada Ministrów przyjęła 8 września 2015 r. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), który obejmuje wszystkie odcinki dróg ekspresowych znajdujące się na terenie województwa zachodniopomorskiego, tj. S3, S6, S10, S11. Zostały już ogłoszone przetargi na cały przebieg S6 w województwie zachodniopomorskim. Trwają zaawansowane przetargi na obwodnicy Wałcza (S10) czy też Szczecinka (S11). W planach pozostaje też budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu S10 czy też obwodnicy Przecławia i Warzymic pod Szczecinem. 12 października 2015 r. zostały ogłoszone kolejne przetargi na budowę nowych dróg. Region zyska 44,4 km odcinków dróg, w tym 5,3 km autostrady, 32,6 km dróg ekspresowych i 6,5 km dróg krajowych. W planie jest m.in. przebudowa węzła Kijewo na A6 oraz budowa nowego wyjazdu ze Szczecina w kierunku południowym do A6 (droga krajowa 13, budowa obwodnicy Przecławia i Warzymic).

Prawie 700 nowych miejsc pracy w regionie

Następuje rozbudowa Brygady Wparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. Oznacza to 680 nowych miejsc pracy w jednostkach w Szczecinie (100), Wałczu (100) i Stargardzie Szczecińskim (480). Brygada przeznaczona jest do rozwijania systemu stanowisk dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód, do planowania i organizowania systemu łączności i informatyki oraz systemu zabezpieczenia bojowego.

Nowe inwestycje przeciwpowodziowe

W wrześniu w Ministerstwie Środowiska został zainaugurowany Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW). Celem POPDOW jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego osób mieszkających na obszarze dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły. Ma to zostać osiągnięte poprzez szereg inwestycji w infrastrukturę hydrotechniczną, obejmujących: rozbudowę i przebudowę wałów, umocnienie i stabilizację brzegów, budowę obiektów poprawiających możliwość przeprowadzania fali wezbraniowych przez tereny zurbanizowane, budowę zbiorników i innych obiektów poprawiających możliwości retencyjne. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2022. Koszt inwestycji to około 1,2 mld euro.

8 domów Senior WIGOR

Dzienne domy opieki dla seniorów „Senior-WIGOR” powstaną w Szczecinie, Koszalinie, Darłowie oraz na terenie gminy Suchań, Darłowo, Gryfino, Szczecinek i powiatu Polickiego. W placówkach znajdą się m.in. pomieszczenia do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek. Wszystkie powinny zacząć działać do końca roku 2015.

Nowe komendy Policji

24 września tego roku otwarto nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu. Wartość inwestycji to ponad 14 mln zł. W październiku 2014 roku została także otwarta nowa komenda w Choszcznie, a w lipcu 2014 r. w Stargardzie Szczecińskim. To nie wszystko. W maju 2015 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby dla policjantów w Gryfinie. Inwestycje są finansowane głównie z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie otwarto w kwietniu 2015 r. Centrum Diagnostyki Obrazowej. Specjalistyczne pracownie diagnostyczne są wyposażone w najnowszej klasy sprzęt: tomograf komputerowy, aparat RTG (typu „telekomando”), trzy aparaty USG. Koszt budowy i wyposażenia Centrum to prawie 12 mln zł, z czego ponad 8 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dwie filharmonie

W 2013 roku został otwarty nowy budynek Filharmonii Koszalińskiej. Sala koncertowa może pomieścić 520 widzów. Koszt inwestycji to prawie 29,3 mln zł, z czego 15,5 mln zł dofinansowano ze środków UE. W 2014 roku również Szczecin zyskał nowoczesny budynek filharmonii. Wartość całego projektu wyniosła 113,3 mln zł, zaś dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31,7 mln zł. Budowa została dofinansowana przez UE w ramach RPO woj. Zachodniopomorskiego kwotą 39, 2 mln zł.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.