• <

Katastrofa ekologiczna - ćwiczenie Port 2019

ew/3.FO

17.09.2019 11:41 Źródło: własne
Katastrofa ekologiczna - ćwiczenie Port 2019 - GospodarkaMorska.pl

Zgrywanie sił wydzielanych ze struktur wojskowych i pozamilitarnych oraz sprawdzenie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym na morzu i akwenach portowych to cel ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pk. Port 2019.

Trening współdziałania sił ratowniczych został przeprowadzony na wodach basenów portowych 3. Flotylli Okrętów, we wtorek 17 września.

Fikcyjny scenariusz ćwiczenia zakładał uderzenie jednostki pływającej w infrastrukturę portową. W wyniku kolizji uszkodzeniu uległ rurociąg z olejem napędowym, co spowodowało wyciek paliwa okrętowego w basenie portowym. We współdziałaniu sił ratowniczych Marynarki Wojennej oraz instytucji układu pozamilitarnego (Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Urząd Morski w Gdyni, PGZ Stocznia Wojenna oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa), przeprowadzono szereg czynności mających na celu niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się skutków katastrofy ekologicznej. Siły uczestniczące w ćwiczeniu rozstawiły zapory przeciwrozlewowe. Następnie do akcji weszły wyspecjalizowane jednostki i przeprowadziły akcję zebrania rozlanego paliwa i neutralizacji skutków skażenia środowiska naturalnego.

Scenariusz ćwiczenia został tak przygotowany, aby hipotetyczne zdarzenia były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości i zostały odwzorowane w realnym życiu. Taki sposób przygotowania daje możliwość faktycznego działania ćwiczącym. Zgodnie z przyjętymi założeniami zadaniem połączonych sił wydzielanych ze struktur 3. Flotylli Okrętów oraz instytucji układu pozamilitarnego (Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Urząd Morski w Gdyni, PGZ Stocznia Wojenna oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa) było zabezpieczenie skażonych akwenów a następnie neutralizacja czynnika szkodliwego dla ekosystemu. W ramach przeprowadzonego ćwiczenia, siły w nim uczestniczące, miały możliwość sprawdzenia i doskonalenia wszystkich procedur z zakresu zarzadzania kryzysowego.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35325,00 $ tona 1,73% 21 wrz
 Cynk 3002,00 $ tona -0,50% 21 wrz
 Aluminium 2863,00 $ tona 0,60% 21 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.