• <
siemens_gamesa_2022

Ćwiczenie OSTROBOK-15

07.10.2015 06:28 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Ćwiczenie OSTROBOK-15 - GospodarkaMorska.pl

Ćwiczenie pk. OSTROBOK to największe tegoroczne wspólne manewry sił 3. Flotylli Okrętów. Przez 5 dni, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz środkowego Bałtyku ćwiczyć będą prawie wszystkie jednostki wchodzące w skład największego związku taktycznego MW.

Manewry rozpoczęły się dzisiaj, 5 października i trwać będą przez 5 dni. Do sił 3. Flotylli Okrętów biorących udział w ćwiczeniu należą: okręty podwodne, okręt rakietowy, korweta zwalczania okrętów podwodnych oraz jednostki pomocnicze: okręt ratowniczy, szkolny, holownik, a także dwie motorówki hydrograficzne. W manewrach zaangażowane także będą siły Komendy Portu Wojennego Gdynia, 43. Batalionu Saperów z Rozewia oraz 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego z Ustki.

Podczas ćwiczenia zaplanowano wykonywanie zadań ogniowych przez siły okrętowe, w tym strzelania artyleryjskie do celów powietrznych i nawodnych. Załogi przećwiczą osłonę szlaków komunikacyjnych przed atakami z powietrza i wody, a także obronę własną przed atakami terrorystycznymi. Prowadzona będzie obrona okrętu przed atakami okrętów podwodnych, a w odpowiedzi poszukiwanie, śledzenie i zwalczanie okrętów podwodnych. Okręty przećwiczą bezpośrednią osłona przeciwlotniczą, w tym zwalczanie środków napadu powietrznego przeciwnika poprzez realne oddziaływanie ogniowe wydzielonych pododdziałów przeciwlotniczych na terenie CPSP Ustka. Wraz ze śmigłowcami z Brygady Lotnictwa MW prowadzone będą akcje ratownicze, między innymi podejmowanie rannego marynarza z pokładu okrętu. Podczas ćwiczenia okręty będą realizowały zadania z zakresu rozpoznania, identyfikacji i monitorowania skażeń. Przy wsparciu wydzielonych sił chemicznych prowadzona będzie całkowita likwidacja skażeń załogi i okrętu.

Scenariusz ćwiczeń zakłada, że oprócz zadań specjalistycznych załogi okrętów będą realizowały zadania związane z walką o żywotność okrętu, w tym walkę z pożarem oraz z przebiciem, a także wzajemnie udzielanie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii okrętowych.

Ćwiczenie OSTROBOK-15 zakończy się w piątek 9 października.

Największe w tym roku wspólne manewry sił 3. Flotylli Okrętów pk. OSTROBOK są wynikiem, zatwierdzonej przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Gen. broni Mirosława Różańskiego, koncepcji największych tegorocznych ćwiczeń Marynarki Wojennej. To właśnie w dniach od 5 do 9 października jednostki nawodne i brzegowe 3. Flotylli Okrętów oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, wspierane przez siły powietrzne Brygady Lotnictwa MW będą wykonywały wspólne manewry na morzu, na lądzie, w powietrzu oraz pod wodą.

3 Flotylla Okrętów jest uderzeniowym związkiem taktycznym Marynarki Wojennej. Jej siłę stanowią fregaty rakietowe, okręty rakietowe oraz korweta zwalczania okrętów podwodnych wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych, a także okręty podwodne wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów Podwodnych. Jednostki 3 Flotylli Okrętów odpowiadają również za szkolenie i ratowanie na morzu (Dywizjon Okrętów Wsparcia), obronę wybrzeża (43. Batalion Saperów, 9. Dywizjon Przeciwlotniczy i Morska Jednostka Rakietowa) oraz zabezpieczenie logistyczne rejonu działań (Komenda Portu Wojennego Gdynia). Marynarze służący w 3. Flotylli Okrętów stacjonują w największej polskiej bazie morskiej w Gdyni oraz w jednostkach na półwyspie helskim, w Rozewiu, w Siemirowicach oraz Ustce. Siły 3 Flotylli Okrętów aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach i operacjach bojowych.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.