• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Morskie Centrum Nauki nawiązało współpracę z Wikingami

03.09.2020 13:25 Źródło: MCN
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Morskie Centrum Nauki nawiązało współpracę z Wikingami

Partnerzy portalu

Morskie Centrum Nauki nawiązało współpracę z Wikingami - GospodarkaMorska.pl
fot. MCN

W czwartek 3 września w Centrum  Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Vineta na wyspie Wolin podpisano porozumienie pomiędzy Morskim Centrum Nauki w Szczecinie a Stowarzyszeniem Słowian i Wikingów. Dokument sygnowali: Witold Jabłoński dyrektor MCN i prezes Stowarzyszenia Wojciech Celiński. Porozumienie dotyczy nawiązania współpracy w organizacji przedsięwzięć kulturalnych promujących obie instytucje.

Współpraca będzie nakierowana  w szczególności na:

- organizowanie wspólnych wydarzeń i konkursów popularyzujących naukę, historię innowacyjności w tym wynalazczość, szkutnictwo, modelarstwo,  ekologię i edukację oraz współpracę merytoryczną przy organizacji wydarzeń i konkursów
- umożliwienie kadrze dydaktycznej i naukowej wymiany doświadczeń w celu rozwoju procesów dydaktycznych w formie wykładów, konsultacji i udziału w organizowanych wydarzeniach
- wspólny udział w konferencjach, targach i prezentacjach gospodarczych
-tworzenie wspólnych wydawnictw i organizowanie wystaw
- przygotowywanie projektów edukacyjnych, kulturowych i rozwojowych, w tym współpracę przy pozyskiwaniu środków w ramach projektów krajowych i europejskich.  

Efektem współpracy jest wspólnie złożony projekt do Funduszu Małych Projektów Interreg pod nazwą: „Polsko – niemieckie warsztaty artystyczne Woda – Nauka – Sztuka”. Realizację tego przedsięwzięcia przełożono na okres późniejszy ze względu na pandemię koronawirusa.

Powstające w Szczecinie Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha będzie nowoczesną multimedialną placówką naukowo – edukacyjną wyposażoną w wystawę stałą, zawierającą interaktywne elementy nauki i techniki. Prezentowane tu będą różnorodne zjawiska związane z życiem na morzu, żeglugą, rybołówstwem, czy funkcjonowaniem portu. Szczególną atrakcją ma być planetarium mogące pomieścić 60 osobową widownię oraz pracownie, w których będą prowadzone warsztaty z modelarstwa oraz szkutnictwa. Wyjątkowe położenie MCN nad Odrą w sąsiedztwie pięknych nadodrzańskich bulwarów i marin daje wiele możliwości organizowania atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych oraz warsztatów naukowych. Strony planują także współpracę przy organizacji Finału Regat The Tall Ships Races 2021.

Stowarzyszenie Słowian i Wikingów to instytucja znana z oryginalnych inicjatyw realizowanych w Centrum  Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Vineta na wyspie Wolin. Stowarzyszenie może się pochwalić miedzy innymi jednym z najważniejszych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim. Skansen Centrum Słowian i Wikingów jest rekonstrukcją zabudowy wczesnośredniowiecznego Wolina, pokazującą czasy największej świetności i rozkwitu miasta.

Wykorzystując możliwości obu instytucji można będzie stworzyć projekty wydarzeń kulturalnych, które przyciągną na szczecińskie bulwary mieszkańców miasta i turystów. Można sobie wyobrazić np. słynną łódź Wikingów, która przybija do nabrzeża u stóp MCN, gdzie zorganizowano miasteczko Wikingów, w którym przygotowano wiele atrakcji kulturalnych, artystycznych i kulinarnych.

Gospodarka Morska
fot. MCN

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.