• <

Młodzi Polacy ruszają dziś na ulice - dla klimatu

25.09.2020 10:54 Źródło: Chrońmy Klimat
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Młodzi Polacy ruszają dziś na ulice - dla klimatu
Młodzi Polacy ruszają dziś na ulice - dla klimatu - GospodarkaMorska.pl
fot. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny/Facebook

Wzywamy polski rząd - w tym szczególnie Premiera, Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Rozwoju, Ministra Klimatu - aby włączył w proces decyzyjny obywateli i obywatelki, oraz uznał za priorytet osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej do 2040 roku. Pod takim apelem podpisują się dziś strajkujący dla klimatu.

Skutki będą tylko gorsze

Kryzys klimatyczny to największe wyzwanie, przed którym ludzkość kiedykolwiek stała. Wiadomo, że czarne scenariusze, które jesteśmy w stanie dostrzec już teraz, takie jak gigantyczne ulewy, śmiercionośne pożary, nawałnice, huragany i niekończące się susze, będą tylko wzrastać na sile.

Wąska grupa rządzących

Doszliśmy do punktu, w którym wąska grupka osób przy władzy i prowadzących wielkie biznesy, decydujących o wykorzystaniu paliw kopalnych, wydaje wyrok wobec życia i zdrowia milionów osób na całym świecie. Politycy i rządzący odbierają nam prawo do decydowania o naszej przyszłości. Nie zgadzamy się na to, żeby nasz los był dyktowany przez wąską grupę ludzi, bezpośrednio czerpiących zyski z paliw kopalnych.

Nierówności na świecie

Choć kryzys klimatyczny zagraża wszystkim, część społeczeństw będzie dotknięta silniej niż inne. Kryzys klimatyczny uwidacznia jeszcze bardziej obecne globalnie nierówności. Społeczeństwa nisko rozwinięte, ze względu na swoje położenia geograficzne i sytuację gospodarczą, są najbardziej narażone na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich śmiercionośne skutki. Są to jednocześnie kraje, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w najmniejszym stopniu przyczyniły się do wzrostu globalnej temperatury.Oznacza to, że np. rdzenni mieszkańcy Amazonii, czy najubożsi mieszkańcy Afryki i Azji Południowo-Wschodniej znajdują się na pierwszej linii frontu w walce z kryzysem klimatycznym.

Skutki w Polsce

Jednocześnie niesprawiedliwości społeczne związane z kryzysem klimatycznym są już widoczne również w Polsce. Rządzący w naszym kraju, w pełnej ignorancji konsekwencji swoich działań, skazują mieszkańców miejscowości takich jak Skierniewice na brak wody w kranach latem, rolników z okolic odkrywek węgla na suszę w uprawach, a mieszkańców Borów Tucholskich na niespotykane dotychczas trąby powietrzne. Tak jak w perspektywie całego świata, tak i w perspektywie Polski, mała grupa decydentów, swoimi szkodliwymi dla klimatu działaniami, odbiera szansę na bezpieczeństwo i dobrostan całych społeczności ludzi.

Solidarność naszą bronią

My, jako przedstawiciele młodego pokolenia, otwarcie nie zgadzamy się na niesprawiedliwość klimatyczną. Kryzys klimatyczny jest bowiem nie tylko kryzysem ekologicznym - lecz także kryzysem społecznym. Kryzysem, który doprowadził do tego, że w Skierniewicach latem nie było w kranach wody, a na Podkarpaciu powodzie zniszczyły ludziom domy. Kryzysem, który sprawia, że w Brazylii w skutek olbrzymich pożarów giną rdzenne społeczności, a w Bangladeszu rodziny z dziećmi muszą uciekać w głąb lądu, bo podniesiony poziom morza zalewa ich pola uprawne. Nasi rówieśnicy z krajów najbardziej dotkniętych kryzysem klimatycznym nie są słyszani przez polityków przyczyniających się do obecnej sytuacji klimatycznej. Głos europejskich mieszkańców i mieszkanek zaniepokojonych klimatem, tłumnie wychodzących na ulice ma szansę zadziałać z większą siłą. Stoimy wobec tego murem za społecznościami, które są wykluczane z debaty o kryzysie klimatycznym. Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do życia, życia w wolności i bezpieczeństwie. Prawo to jest nam wszystkim odbierane, niektórym szybciej i boleśniej. Nie zgadzamy się więc na taki stan rzeczy.

Jednoczymy się i protestujemy, solidarność jest naszą bronią.

Wszystko to jest przejawem braku sprawiedliwości klimatycznej. Sytuacji, w której politycy jawnie ignorują problem - a przez to bezpieczeństwo bezsilnych obywateli i obywatelek wobec tragicznych skutków zmienianego klimatu.

Zobacz gdzie dziś strajkują na stronie: https://www.msk.earth/Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35362,00 $ tona 1,22% 17 wrz
 Cynk 3109,00 $ tona 1,50% 17 wrz
 Aluminium 2914,00 $ tona 1,60% 17 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.