• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Krzysztof Sławski nowym Głównym Inspektorem Rybołówstwa Morskiego

gm

16.01.2023 20:02 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Krzysztof Sławski nowym Głównym Inspektorem Rybołówstwa Morskiego

Partnerzy portalu

Krzysztof Sławski nowym Głównym Inspektorem Rybołówstwa Morskiego - GospodarkaMorska.pl
gov.pl

Resort rolnictwa przekazał, że akt powołania na Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego wręczył w poniedziałek Krzysztofowi Sławskiemu wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego (GIRM) odpowiada za monitoring przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim i organizację rynku rybnego, a także za koordynację działań Polski w ramach realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa. Wykonuje on swoje obowiązki poprzez Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku. Może powoływać komisje lub zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając ich nazwę, cel powołania, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy. Jest powoływany przez premiera na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego powołano na podstawie nowelizacji ustawy z listopada 2018 r. o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw, zastępując trzech okręgowych inspektorów oraz miało pozwolić na poprawę sposobu funkcjonowania inspekcji rybołówstwa morskiego oraz ujednolicenie procedur.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.