• <

Komisarz Sinkevičius promuje politykę „zerowej tolerancji” dla niezrównoważonych połowów

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Komisarz Sinkevičius promuje politykę „zerowej tolerancji” dla niezrównoważonych połowów
Komisarz Sinkevičius promuje politykę „zerowej tolerancji” dla niezrównoważonych połowów - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

sons

14.12.2020 Źródło: własne

W piątek, 11 grudnia, komisarz europejski ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius był współgospodarzem wydarzenia z okazji 10. rocznicy przyjęcia rozporządzenia w sprawie połowów NNN. Rozporządzenie ma na celu zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, powstrzymywanie ich i eliminowanie.

Połowy NNN stanowią globalne wyzwanie dla zrównoważenia zasobów rybnych, ale także dla źródeł utrzymania społeczności przybrzeżnych. Połowy NNN szacuje się na 11–26 mln ton ryb rocznie, co odpowiada rocznej cenie w wysokości 9–21 mld EUR.

Zakończenie IUU jest częścią celów zrównoważonego rozwoju ONZ 14, a UE od wielu lat przewodzi tej globalnej walce. W 2010 r. UE przyjęła rozporządzenie w sprawie połowów NNN, aby zacieśnić współpracę międzynarodową i pomóc w napędzaniu globalnych reform rybołówstwa. Rozporządzenie stanowi, że wszystkie kraje, zarówno kraje UE, jak i kraje spoza UE, muszą wypełniać swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowego prawa morza jako państwa bandery, portu, nadbrzeża lub państwa rynkowego. Ma to zastosowanie do wszystkich statków zajmujących się komercyjną eksploatacją zasobów rybnych i do wszystkich obywateli UE, zaangażowanych w działalność połowową pod dowolną banderą. W oparciu o tę zasadę Komisja Europejska prowadzi ambitny program dwustronnych dialogów z krajami spoza UE oraz zarządza kompleksowym systemem certyfikacji połowów, którego celem jest zapewnienie, że produkty pochodzące z połowów NNN nie trafiają na rynek UE.

Współpraca ma na celu zaradzenie brakom zidentyfikowanym w zarządzaniu rybołówstwem w kraju, a ostatecznie wspieranie pozytywnych zmian w ochronie oceanów. System kartowania, który leży u podstaw unijnego rozporządzenia w sprawie połowów NNN, przewiduje stopniowe podejście do krajów, które nie przestrzegają swoich międzynarodowych zobowiązań dotyczących połowów NNN, i działa poprzez wsparcie, wytyczne i wpływy, a nie sankcje. Przyznanie żółtej kartki przez UE nie pociąga za sobą sankcji, ale wymaga reform ustanowionych w drodze formalnego dialogu na podstawie konkretnych działań. Jeśli jednak kraj nie współpracuje, zostanie przyznana czerwona kartka, która uniemożliwi mu wejście na rynek UE do czasu usunięcia przez kraj stwierdzonych niedociągnięć. W chwili obecnej UE prowadziła dialog z ponad 60 krajami, z których 26 otrzymało żółtą kartkę. Tylko 6 z nich otrzymało czerwoną kartkę z powodu braku współpracy. W tym miesiącu żółta kartka została zniesiona dla Kiribati po udanych reformach. Dowodzi to, że system kartowania stworzył wolę polityczną do działania i wywołuje zmiany strukturalne, wzmacniając krajowe administracje ds. rybołówstwa i zapewniając odpowiednie narzędzia do monitorowania, wykrywania i zwalczania połowów NNN.

Od czasu przyjęcia rozporządzenia UE, uzgodniono kluczowe instrumenty międzynarodowe. Porozumienie o środkach stosowanych przez państwo portu (PSMA), pierwsze wiążące porozumienie międzynarodowe, które w szczególności dotyczy połowów NNN, weszło w życie w 2016 r. Porozumienie przenosi punkt ciężkości walki z połowami NNN na państwa portu, ponieważ porty są pierwszym punktem wejścia produktów rybołówstwa na rynki. Odgrywają kluczową rolę w identyfikacji i eliminowaniu produktów pochodzących z połowów NNN oraz w zapewnianiu, że nie docierają one do konsumentów. Ponadto UE kontynuuje walkę z połowami NNN na szczeblu regionalnym i wielostronnym. W szczególności w kontekście regionalnych organizacji ds. rybołówstwa (RFMO) i ONZ / FAO.

W dniu 9 grudnia 2020 r. opublikowano Raport do PE i Rady oceniający skutki rozporządzenia (WE) nr 1005/2008. Dziesięć lat po wejściu w życie rozporządzenia UE w sprawie połowów NNN Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, promuje swoją wizję zerowej tolerancji dla połowów NNN i ponawia zobowiązanie do uczynienia go priorytetem w agendzie międzynarodowej. Wydarzenie „Zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów: wizja UE dla zdrowych oceanów”, którego współgospodarzem jest Koalicja UE ds. NNN (Environmental Justice Foundation, Oceana, The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts i WWF) jest okazją do omówienia osiągnięcia unijnego rozporządzenia w sprawie połowów NNN i wskazania potrzeb w tej walce na najbliższe lata.

Źródło: European Comission

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28267,00 $ tona 1,68% 16 kwi
 Cynk 2853,00 $ tona 1,57% 16 kwi
 Aluminium 2308,00 $ tona -0,86% 16 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.