• <

Komisarz Sinkevičius promuje politykę „zerowej tolerancji” dla niezrównoważonych połowów

14.12.2020 12:50 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Komisarz Sinkevičius promuje politykę „zerowej tolerancji” dla niezrównoważonych połowów
Komisarz Sinkevičius promuje politykę „zerowej tolerancji” dla niezrównoważonych połowów - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

W piątek, 11 grudnia, komisarz europejski ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius był współgospodarzem wydarzenia z okazji 10. rocznicy przyjęcia rozporządzenia w sprawie połowów NNN. Rozporządzenie ma na celu zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, powstrzymywanie ich i eliminowanie.

Połowy NNN stanowią globalne wyzwanie dla zrównoważenia zasobów rybnych, ale także dla źródeł utrzymania społeczności przybrzeżnych. Połowy NNN szacuje się na 11–26 mln ton ryb rocznie, co odpowiada rocznej cenie w wysokości 9–21 mld EUR.

Zakończenie IUU jest częścią celów zrównoważonego rozwoju ONZ 14, a UE od wielu lat przewodzi tej globalnej walce. W 2010 r. UE przyjęła rozporządzenie w sprawie połowów NNN, aby zacieśnić współpracę międzynarodową i pomóc w napędzaniu globalnych reform rybołówstwa. Rozporządzenie stanowi, że wszystkie kraje, zarówno kraje UE, jak i kraje spoza UE, muszą wypełniać swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowego prawa morza jako państwa bandery, portu, nadbrzeża lub państwa rynkowego. Ma to zastosowanie do wszystkich statków zajmujących się komercyjną eksploatacją zasobów rybnych i do wszystkich obywateli UE, zaangażowanych w działalność połowową pod dowolną banderą. W oparciu o tę zasadę Komisja Europejska prowadzi ambitny program dwustronnych dialogów z krajami spoza UE oraz zarządza kompleksowym systemem certyfikacji połowów, którego celem jest zapewnienie, że produkty pochodzące z połowów NNN nie trafiają na rynek UE.

Współpraca ma na celu zaradzenie brakom zidentyfikowanym w zarządzaniu rybołówstwem w kraju, a ostatecznie wspieranie pozytywnych zmian w ochronie oceanów. System kartowania, który leży u podstaw unijnego rozporządzenia w sprawie połowów NNN, przewiduje stopniowe podejście do krajów, które nie przestrzegają swoich międzynarodowych zobowiązań dotyczących połowów NNN, i działa poprzez wsparcie, wytyczne i wpływy, a nie sankcje. Przyznanie żółtej kartki przez UE nie pociąga za sobą sankcji, ale wymaga reform ustanowionych w drodze formalnego dialogu na podstawie konkretnych działań. Jeśli jednak kraj nie współpracuje, zostanie przyznana czerwona kartka, która uniemożliwi mu wejście na rynek UE do czasu usunięcia przez kraj stwierdzonych niedociągnięć. W chwili obecnej UE prowadziła dialog z ponad 60 krajami, z których 26 otrzymało żółtą kartkę. Tylko 6 z nich otrzymało czerwoną kartkę z powodu braku współpracy. W tym miesiącu żółta kartka została zniesiona dla Kiribati po udanych reformach. Dowodzi to, że system kartowania stworzył wolę polityczną do działania i wywołuje zmiany strukturalne, wzmacniając krajowe administracje ds. rybołówstwa i zapewniając odpowiednie narzędzia do monitorowania, wykrywania i zwalczania połowów NNN.

Od czasu przyjęcia rozporządzenia UE, uzgodniono kluczowe instrumenty międzynarodowe. Porozumienie o środkach stosowanych przez państwo portu (PSMA), pierwsze wiążące porozumienie międzynarodowe, które w szczególności dotyczy połowów NNN, weszło w życie w 2016 r. Porozumienie przenosi punkt ciężkości walki z połowami NNN na państwa portu, ponieważ porty są pierwszym punktem wejścia produktów rybołówstwa na rynki. Odgrywają kluczową rolę w identyfikacji i eliminowaniu produktów pochodzących z połowów NNN oraz w zapewnianiu, że nie docierają one do konsumentów. Ponadto UE kontynuuje walkę z połowami NNN na szczeblu regionalnym i wielostronnym. W szczególności w kontekście regionalnych organizacji ds. rybołówstwa (RFMO) i ONZ / FAO.

W dniu 9 grudnia 2020 r. opublikowano Raport do PE i Rady oceniający skutki rozporządzenia (WE) nr 1005/2008. Dziesięć lat po wejściu w życie rozporządzenia UE w sprawie połowów NNN Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, promuje swoją wizję zerowej tolerancji dla połowów NNN i ponawia zobowiązanie do uczynienia go priorytetem w agendzie międzynarodowej. Wydarzenie „Zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów: wizja UE dla zdrowych oceanów”, którego współgospodarzem jest Koalicja UE ds. NNN (Environmental Justice Foundation, Oceana, The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts i WWF) jest okazją do omówienia osiągnięcia unijnego rozporządzenia w sprawie połowów NNN i wskazania potrzeb w tej walce na najbliższe lata.

Źródło: European Comission

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35325,00 $ tona 1,73% 21 wrz
 Cynk 3002,00 $ tona -0,50% 21 wrz
 Aluminium 2863,00 $ tona 0,60% 21 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.