• <
nauta_2024

Grupa Morska: Dlaczego likwidują najlepszą, byłą stocznię państwową MSR S.A. w Świnoujściu? (felieton)

07.12.2020 13:46 Źródło: Grupa Morska - Cała Naprzód
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Grupa Morska: Dlaczego likwidują najlepszą, byłą stocznię państwową MSR S.A. w Świnoujściu? (felieton)

Partnerzy portalu

Grupa Morska: Dlaczego likwidują najlepszą, byłą stocznię państwową MSR S.A. w Świnoujściu? (felieton) - GospodarkaMorska.pl
fot. wikimedia commons

W dniu 27.11.2020 roku ukazało się na stronach internetowych MSR Gryfia kolejne ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu na sprzedaż terenów i zabudowań byłej Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu, która została przejęta w roku 2013 przez Szczecińską Stocznię Remontową Gryfia. Ponadto w dniu wczorajszym tj. 29.11.2020 roku na jednym z portali świnoujskich ukazała się tragiczna informacja o tym, że w dniach 26-27.11.2020 roku wszyscy pracownicy stoczni w Świnoujściu otrzymali wypowiedzenia umów o pracę, ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy od dnia dzisiejszego tj. 30.11.2020 roku. Podjęte działania świadczą o wielkiej determinacji w dążeniu do zlikwidowania tej najlepszej stoczni państwowej do roku 2011, czyli do czasu pojawienia się „reformatorów” w 2012 roku i przejęcia przez upadającą Szczecińską Stocznię Remontową Gryfia w 2013 roku.
 
O doskonałej kondycji finansowej byłej MSR S.A. świadczą coroczne sprawozdania finansowe, z którymi każdy może się zapoznać, gdyż są dostępne w dokumentacji archiwalnej. Te dwa jakże smutne dla naszego miasta fakty skłoniły mnie do spojrzenia na treść nowego ogłoszenia o przetargu, w którym określono termin składania ofert do 15.01.2021 roku oraz na treść Regulaminu Przetargu. Wystarczy pobieżne przeczytanie, ażeby mieć wątpliwości prawne, a także stwierdzić brak należytej staranności w przygotowaniu treści Regulaminu Przetargu, który został przyjęty Uchwałą nr 42/IX/20 Zarządu MSR Gryfia w sprawie zmiany Regulaminu w dniu 27.11.2020 r. Tak na przykład w punkcie 9 Regulaminu Przetargu napisano, że „ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w dniu 8 października na stronie internetowej stoczni oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim do dnia 12 października 2020". Wynika z tego, że od 27.11.2020 roku czas ma się cofać w kierunku lata, a nie posuwać się do przodu w kierunku zimy. Z kolei w punkcie 55 napisano, że „konieczne jest uzyskanie zgody ministra do spraw gospodarki morskiej”. Jak wszyscy wiemy, kilka tygodni temu przeprowadzona została reforma struktur administracji rządowej i Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi zostało zlikwidowane, przenosząc jego zadania do Ministerstwa Infrastruktury. Tak podstawowe błędy świadczą o podejściu do tak wielkiego przedsięwzięcia gospodarczego, oraz mogą być podstawą do określonych działań prawnych potencjalnych oferentów lub osób zainteresowanych. Ponadto zdziwienie budzi zapis w punkcie 21 Regulaminu Przetargu cyt. „Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie przez składającego Ofertę oświadczenia o zobowiązaniu się do nieprowadzenia na terenie Przedmiotu postepowania przez oferenta ani przez podmiot powiązany z oferentem lub zależny albo dominujący w stosunku do oferenta w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, ani przez podmiot, który będzie korzystał z terenu Przedmiotu postępowania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, działalności objętej podklasą Polskiej Klasyfikacji Działalności o kodzie 33.15.Z konkurencyjnej wobec Stoczni”.
 
33.15 Z PKD dotyczy remontów jednostek pływających, których zgodnie z w/w zapisem zabrania się na terenie, na którym istnieje budowana przez świnoujskich stoczniowców przez ponad 40 lat infrastruktura stoczniowa, działalności związanej z remontami statków! Jest to niezgodne także z aktem prawnym, jakim jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 25 maja 2016 roku poz. 2113. Dla terenu stoczni oznaczonym symbolem PP.V.C.22-2 w MPZP został wprowadzony zakaz podziału terenu w celu wydzielenia działek, z przeznaczeniem terenu na infrastrukturę stoczniową, którą budowano przez ponad 40 lat. Na jakiej podstawie prawnej wprowadza się dodatkowo zapis o zakazie konkurencji między stoczniami? Przecież konkurencyjność to naturalne, ekonomiczne procesy w gospodarce rynkowej, o które walczyliśmy między innymi w sierpniu 1980 roku przez dwa tygodnie strajkując i nie wychodząc z naszej stoczni. Cywilizacyjny świat rozumie, że konkurencja jest dźwignią postępu i rozwoju świata. Czyżby w Szczecinie kierowano się innymi wartościami? Przecież nie trzeba szukać daleko, wystarczy pojechać do stoczni wschodniego wybrzeża RP. Stocznia nasza położona jest na terenie miasta Świnoujście. Miasto posiada odpowiednie struktury i zasoby kadrowe, ażeby zbadać treść ogłoszenia i Regulaminu Przetargu w kontekście obowiązujących przepisów prawnych i błędów oraz przedstawić stanowisko w tej sprawie i podjąć ewentualne działania.
 
Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż terenów i budynków ma nastąpić do dnia 15 stycznia 2021 roku. Poza terenem i budynkami ogromną wartość posiada majątek ruchomy, który zamierza się wywieźć lub zlikwidować. Dla przybliżenia wartości tego majątku wymienię tylko niektóre grupy. Są to między innymi: doki pływające, holowniki, rusztowania pływające, barki i pontony, rusztowania przenośne, obrabiarki do obróbki metali skrawaniem z tokarkami i wytaczarkami do średnic 1000 mm, nowoczesne maszyny do obróbki plastycznej blach i kształtowników, nowoczesne dźwigi samojezdne i samochodowe o udźwigu do 100 ton, ciężki ciągnik wielofunkcyjny, nowoczesne podnośniki różnych typów, nowoczesne ładowarki, wózki widłowe o udźwigu do 8 ton, transporter samo załadowczy do przewozu konstrukcji wielkogabarytowych o masie do 200 ton, przyczepy transportowe do 60 ton, wysokociśnieniowe agregaty do czyszczenia powierzchni kadłubów statków w doku, wózki akumulatorowe, żurawie szynowe o udźwigu do 20 ton, kilkadziesiąt nowoczesnych urządzeń spawalniczych zakupionych do budowy konstrukcji off-shore, spawarki, oporniki spawalnicze i prostowniki spawalnicze, nowoczesne dwie przecinarki gazowe do numerycznego cięcia blach o grubości do 100 mm, numeryczna przecinarka gazowo – plazmowa do krzywoliniowego cięcia rurociągów o średnicy do 600 mm, wyposażenie warsztatowe hal, nowoczesne narzędzia na wyposażeniu narzędziowni, maszyny i urządzenia przenośne do obróbki silników i urządzeń na statkach, piece do obróbki cieplno – chemicznej , specjalistyczne maszyny i urządzenia do napraw aparatury paliwowej i regulatorów obrotów, maszyny i urządzenia na wyposażeniu laboratorium badań nieniszczących i chemicznego, różnego typu urządzenia pomiarowe i diagnostyczne, nowoczesne wyposażenie nowego budynku biurowego i biura konstrukcyjnego oraz wiele innych środków trwałych związanych z działalnością stoczniową.
 
Bardzo ważne jest, ażeby do czasu rozstrzygnięcia o losach przetargu, nie dopuścić do wywozu żadnego, nawet najmniejszego wyposażenia stoczni. Jeżeli konieczne, powinno się wzmocnić ochronę na bramie stoczniowej i na terenie stoczni. Wiemy co stało się z majątkiem ruchomym Stoczni Szczecińskiej „NOWA”. Jeżeli pozwolimy wywieźć ze stoczni jej majątek w postaci środków trwałych, to będzie koniec stoczni i nie będzie już do czego wracać. Natomiast wręczone wypowiedzenia pracownikom naszej stoczni, można w każdej chwili wycofać aż do końca lutego 2021 roku i każdy, kto nie znajdzie pracy w innym miejscu będzie mógł wrócić i podnosić stocznię z obecnej zapaści. Wszystko jednak zależy od właściwie rozumianej odpowiedzialności za państwo, jako wspólne dobro wszystkich Polaków, a w tym przypadku mieszkańców Świnoujścia w szczególności
 
Autor: Józef Dubaniewicz, wieloletni stoczniowiec, członek stowarzyszenia Grupa Morska - Cała Naprzód

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.