• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Z rybami na ty (wideo)

pc/MGMiŻŚ

23.01.2018 23:59 Źródło: własne
Z rybami na ty (wideo) - GospodarkaMorska.pl

Jesteś maturzystą lub inżynierem i nie wiesz, co dalej? Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie prowadzi nabór na kierunku rybactwo. Sprawdź, być może to studia dla Ciebie.

Rybactwo ma długoletnia tradycję na UWM w Olsztynie. Uczelnia od 1951 roku kształci fachowców ichtiologów dla gospodarki rybackiej, dziedziny ważnej nie tylko dla produkcji zdrowej żywności, ale też dla ochrony środowiska i turystyki. Kilku absolwentów znalazło zatrudnienie w MGMiŻŚ w Departamencie Rybołówstwa.

Kierunek obejmuje studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), pozwalające na uzyskanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, organizmach wodnych, warunkach i sposobach eksploatacji ichtiofauny, metodach chowu i hodowli ryb, czy też przetwórstwa oraz ochrony i rekultywacji środowiska wodnego. Program studiów umożliwia także nabycie umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem rybackim, stosowania nowoczesnego marketingu oraz biegłego posługiwania się środkami informatycznymi, zwłaszcza w zakresie kontroli i sterowania procesami technologicznymi w produkcji rybackiej. Dla osób ambitnych i o zacięciu naukowym uczelnia oferuje również studia III stopnia (doktoranckie).

Więcej informacji o kierunku rybactwo znajdziesz tutaj.

Rybactwo to strategiczny sektor gospodarki w Polsce i Unii Europejskiej,  objęty jest wsparciem finansowym w ramach Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych UE. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, wchodzącego w skład właśnie Funduszy Strukturalnych. Jako instytucja zarządzająca opiekę nad programem sprawuje minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.