• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Wilk Morski i Najaktywniejszy Student wybrani w czasie Święta Szkoły w Akademii Morskiej w Szczecinie

PMK

11.05.2016 06:27 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Wilk Morski i Najaktywniejszy Student wybrani w czasie Święta Szkoły w Akademii Morskiej w Szczecinie
Wilk Morski i Najaktywniejszy Student wybrani w czasie Święta Szkoły w Akademii Morskiej w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu 11 maja br. tradycyjnie wręczono statuetkę Wilka Morskiego. Laureatem tegorocznej nagrody jest Jacek Wiśniewski – dyrektor naczelny EuroAfrica Shipping Lines sp. z o.o., natomiast tytuł Najaktywniejszego Studenta Akademii Morskiej w Szczecinie otrzymał Patryk Franc, student III roku studiów na Wydziale Nawigacyjnym (kierunek transport morski).

Jacek Wiśniewski – Wilk Morski 2016

Urodził się we Wrocławiu. Ukończył Technikum Elektro-Energetyczne w Zgorzelcu, gdzie był zawodnikiem pierwszoligowej w owym czasie drużyny koszykówki. Pasję sportową pielęgnował w akademickiej drużynie ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Nawigacyjnym – od lat marzył, by zostać marynarzem. Swoje pierwsze marynarskie szlify Jacek Wiśniewski zdobywał podczas rejsu na Darze Młodzieży. Studia skończył w 1993 roku i został zatrudniony w Wyższej Szkole Morskiej na stanowisku asystenta. Wielu absolwentów tego rocznika założyło bardzo dobrze prosperujące firmy, również zainteresowania biznesowe Jacka Wiśniewskiego przeważały już wówczas nad aspiracjami naukowymi.

W latach 1993-1997 pełnił funkcję kierownika działu spedycji w firmie Dan Shipping & Trading sp. z o.o. W tym samym czasie zdobył tytuł magistra na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Ekonomiki Transportu. Na tym samym uniwersytecie studiował później zarządzanie biznesem akredytowane przez Manchester Metropolitan University i uzyskał tytuł Master of Business Administration w 2000 roku. Zawsze umiał doskonale łączyć pracę z nauką. Już podczas studiów pełnił funkcję prezesa zarządu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Consulting sp. z o.o., w 1998 roku związał się z firmą Euroafrica przechodząc przez kolejne szczeble kariery zawodowej. Dziś  jest dyrektorem naczelnym Euroafrica Shipping Lines.
Sylwetka dyrektora jest znana i poważana na wielu forach związanych z gospodarką morską -  zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Czynnie uczestniczy w pracach Związku Armatorów Polskich jako wiceprezes oraz udziela się na forum międzynarodowym w pracach komisji „Central and West Africa Working Group” Europejskiego Zrzeszenia Armatorów ECSA.

Jak podkreślił prorektor ds. morskich Akademii Morskiej w Szczecinie - dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk, który wygłosił laudację na cześć laureata – Wysoce odpowiedzialna praca jaką wykonuje oraz pasmo sukcesów zawodowych, które osiągnął nie mogły pozostać niezauważone przez kapitułę nagrody Wilk Morski 2016. Jako reprezentant społeczności morskiej składam wyrazy najwyższego uznania dla Pańskiej postawy życiowej, wiedzy i umiejętności. Uhonorowanie Jacka Wiśniewskiego przez Senat Akademii Morskiej w Szczecinie statuetką Wilk Morski pojmujemy jako wielce zaszczytny obowiązek całej naszej społeczności akademickiej – dodał na koniec.
   
Patryk Franc – Najaktywniejszy Student Akademii Morskiej w Szczecinie

Na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie przyjechał z Ustrzyk Dolnych – tam się urodził i uczył. Jest studentem III roku studiów na Wydziale Nawigacyjnym (kierunek transport morski). Od kilku lat aktywnie uczestniczy w pracach związanych zarówno z funkcjonowaniem Wydziału Nawigacyjnego, jak i Samorządu Studenckiego – jest członkiem Rady Wydziału Nawigacyjnego i Wielowydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia. Od kwietnia 2014 jest członkiem Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie – działa w Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, był zaangażowany także przy pracach nad zmianą Regulaminu Zarządu AM w Szczecinie.

 Współorganizował II Międzynarodowy Kongres Morski. Obecnie po raz drugi jest zastępcą przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego (ZSS) uczelni – zajmował się przygotowywaniem zaplecza prawnego i koordynacją ze strony ZSS negocjacji ws. polskiego rozporządzenia Konwencji MLC przy udziale związków zawodowych marynarzy i wiceministra ds. morskich, współorganizował Marinalia 2014. Prowadzi nadzór ze strony ZSS nad Funduszem Pomocy Materialnej, współpracuje przy przygotowaniu nowych rozwiązań dot. stypendiów, zaangażowany jest także w prace z władzami Osiedla Akademickiego dot. uatrakcyjnienia oferty oraz poprawy sytuacji finansowej, a także współdziała z władzami uczelni przy przygotowaniu rozwiązań prawnych dot. organizacji imprez.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.