• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Stocznia na wystawie w Muzeum Historii Szczecina

pc

08.04.2018 12:54 Źródło: PAP

Partnerzy portalu

Stocznia na wystawie w Muzeum Historii Szczecina - GospodarkaMorska.pl

"Najnowsza historia Sz../Stocznia", czyli wystawę prac poświęconych stoczni można oglądać do 27 maja br. w Muzeum Historii Szczecina. Wystawę tworzą obrazy dwóch autorek związanych z miastem, Haliny Bielczyk i Małgorzaty Łempickiej-Brian.

Prace prezentowane na wystawie zestawiono ze względu na temat. Pierwsza z odsłon planowanego cyklu dotyczy stoczni, która przez dziesięciolecia kształtowała tożsamość miasta i jego mieszkańców.

"Dwie artystki, których prace znalazły się w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Halina Bielczyk i Małgorzata Łempicka-Brian, związane były ze Szczecinem jedynie przez pewien okres życia" - poinformowała kuratorka wystawy Aleksandra Wilgocka.

"Wybór artystek, których prace tworzą wystawę absolutnie nie wyczerpuje tematu stoczni" - powiedziała PAP Wilgocka. Jak dodała, "Chcieliśmy jednak, żeby o stoczni opowiedziały artystki po pierwsze urodzone już po drugiej wojnie światowej, a po drugie takie, które pochodzą z różnych pokoleń".

Halina Bielczyk, czerpiąc z tematów rozwijanych jeszcze w nurcie socrealizmu przez stosowaną technikę odwołuje się do prymitywizmu - można przeczytać w opisie wystawy. Pojawiają się tam m.in. deformacje lub brak perspektywy i proste techniki malarskie. Jak podkreśliła kuratorka, prace zrealizowane zostały w ponurej, szaropastelowej kolorystyce, co przesuwa je na ubocze głównego nurtu sztuki naiwnej, a widzowi każe doszukiwać się drugiego dna.

Małgorzata Łempicka-Brian w swoich kolażach nawiązuje do historii Szczecina i niemieckiej stoczni Wulkan przemianowanej po wojnie na Stocznię Szczecińską im. Adolfa Warskiego. Artystka mobilizuje widza do refleksji oraz stawia pytania o wpływ stoczni na charakter miasta i rolę w kształtowaniu tożsamości jego mieszkańców - podkreśliła Wilgocka.

Wystawę będzie można oglądać w Muzeum Historii Szczecina do 27 maja br.

Dziękujemy za wysłane grafiki.