• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Powołano Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny

ew

29.06.2018 06:42 Źródło: http://klastermorski.com.pl
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Powołano Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny

Partnerzy portalu

Powołano Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny - GospodarkaMorska.pl

Na Walnym zebraniu Polskiego Klastra Morskiego w dniu 28 czerwca  2018 r. podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności i utworzeniu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Wsparcie dla klastra zadeklarowała Komisja Nauk Kosmicznych PAN oraz Studencki Klaster Morski i Kosmiczny Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. Na forum międzynarodowym Klaster będzie działał jako BaltSeaSpace Cluster.

Z doświadczenia Komisji Nauk Kosmicznych PAN wynika, że aktywność naukowa i biznesowa w gospodarce morskiej wzajemnie się przenika i uzupełnia – podkreślił w czasie zebrania prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący  Komisji Nauk Kosmicznych PAN, odwołując się do ostatnich konferencji organizowanych z ośrodkami naukowymi i przedstawicielami biznesu w Instytucie Oceanologii PAN, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu oraz Akademii Marynarki Wojennej.  Wykorzystanie gospodarcze morza i kosmosu, problemy prawne i bezpieczeństwa, ryzyka związane z eksploracją i eksploatacją tych przestrzeni – jak np. perspektywa wprowadzenia autonomicznych statków – stanowią platformę do rozwinięcia wspólnych działań w ramach jednego klastra – argumentował prof. Zdzisław Brodecki. Jako przykład podano również to, że Politechnika Gdańska we współpracy z Akademią Morską w Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, a więc uczelnie o profilu morskim, uruchomiły międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne.

Wykorzystanie technologii kosmicznych przydatne jest w ochronie i monitoringu środowiska, planowaniu przestrzennym i transporcie morskim. Na przykład, satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk, który opracowali naukowcy Instytutu Oceanologii PAN w ramach projektu Innowacyjna Gospodarka. pozwala na bieżące monitorowanie wielu czynników określając stan Morza Bałtyckiego i jego warunki otoczenia – wyjaśniła prof. Mirosława Ostrowska z Instytutu Oceanologii PAN zastosowanie technologii kosmicznych w ocenie środowiska morskiego.  O szerokich możliwościach stosowania technik kosmicznych w portach świadczą efekty działania akceleratora Space3ac działającego w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W akceleratorze powstało  kilkanaście projektów, w których polskie  start-up’y zaproponowały sposoby wykorzystania  technologii kosmicznych w gospodarce morskiej.  Zebrani uznali, że  potencjał organizacyjny i  innowacyjny członków Klastra oraz jego udział w licznych projektach międzynarodowych pozwala na rozszerzenie działalności klastra w Regionie Morza Bałtyckiego. Tym bardziej, że Klaster działa w licznych projektach realizowanych w ramach Interreg Baltic Sea Region oraz DG Mare, a także  zajmuje istotną pozycję w European Network of Maritime Clusters, jest aktywnym członkiem United Nations Global Compact oraz działa aktywnie na platformie European Cluster Collaboration Platform. Dzięki tej aktywności członkowie Klastra są praktycznie pozycjonowani na całym globie. Na rynku międzynarodowym Klaster będzie pozycjonowany jako BaltSeaSpace Cluster.

W czasie zebrania rozszerzono skład zarządu, do którego zaproszono prof. Edmunda Wittbrodta, prof. Zdzisława Brodeckiego oraz Krzysztofa Ozygałę, prezesa Partner-Ship. Postanowiono również  utworzyć komisje klastra. Komisją ds. morskich będzie kierował Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. Komisją ds. kosmicznych – prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący  Komisji Nauk Kosmicznych PAN, który przez dwie kolejne kadencje, pełnił funkcję rektora Politechniki Gdańskiej (1990-1996).  Przewodniczył również Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1994-1996), był członkiem Konferencji Rektorów Uczelni Europejskich (1990-1996). Po zakończeniu obowiązków rektorskich został wybrany do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, której był wiceprzewodniczącym (1996-1999). Prof. Wittbrodta był ministrem edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka.

Komisją ds. prawnych będzie kierował mecenas Zbigniew Jaś, Prezes Kolegium Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM w Gdyni. Za działalność Komisji ds. edukacji będzie odpowiadał kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni, a za działalność Komisji ds. inteligentnych specjalizacji – Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego. Ambasadorem Klastra w Szczecinie będzie Krzysztof Ozygała, prezes Parter-Ship. Na przewodniczącego Think Tanku Klastra powołano prof. Zdzisława Brodeckiego, specjalizującego się m.in. w prawie morza i prawie kosmicznym. Prof. Brodecki przez wiele lat był ekspertem w International Maritime Organization (IMO) w Londynie, a obecnie jest ekspertem Commiteé Economique et Social Européen (CESE) w Brukseli. Prof. Brodecki przez dwie kadencje był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Klaster będzie realizował swoje zadania poprzez integrację nauki, biznesu i administracji w obszarze gospodarki morskiej i technologii kosmicznych.   Współpracę z Klastrem   deklaruje dr Grzegorz Borna, prezes  Polskiej Agencji Kosmicznej. Zebrani zadeklarowali, że kontynuować będziemy współpracę z administracją, samorządami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu, jak KIGM, Polski Związek Zarządców Statków, WISTA Poland, Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych oraz innymi klastrami w Regionie Morza Bałtyckiego.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.