• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

HYDRO-NAVAL nagrodzony za klasy patronackie

JK

12.01.2016 08:06 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska HYDRO-NAVAL nagrodzony za klasy patronackie

Partnerzy portalu

HYDRO-NAVAL nagrodzony za klasy patronackie - GospodarkaMorska.pl

Pomorska firma HYDRO-NAVAL została doceniona za klasy patronackie, które utworzyła w Słupsku i Ustce. Ich uczniowie mają szansę na stypendia, a potem na zatrudnienie w spółce. HYDRO-NAVAL  za swoją edukacyjną działalność zdobył I miejsce w konkursie Firma Zaangażowana Społecznie pomorskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kapituła konkursu uznała, że poprzez organizację dobrych zajęć praktycznych oraz realizację rozszerzonego programu nauczania przedmiotów technicznych dla młodych ludzi z pomorskiego, HYDRO-NAVAL popularyzuje właściwe podejście do edukacji technicznej młodych ludzi, stwarza im perspektywy rozwoju zawodowego, wspomaga przy tym lokalną społeczność, a uczniów wyposaża w aktualną wiedzę i pożądane kwalifikacje. Dodatkowym atutem, który był premiowany przez organizatorów konkursu jest fakt, że działania strategiczne są realizowane w dłuższej perspektywie czasowej i we współpracy z przedstawicielami innych sektorów (np. organizacji pozarządowych czy samorządów) a w przypadku HYDRO-NAVAL - szkół ponadgimnazjalnych.

- Z klas patronackich zadowoleni są wszyscy. Absolwenci takich klas to świetnie wyszkoleni specjaliści, prawie wszyscy znajdują zatrudnienie. Jak pokazują doświadczenia krajów stosujących system dualny, przyczynia się on do poprawy efektywności kształcenia, zmniejszania stopy bezrobocia młodzieży, a także poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw – mówił Szymon Sobków, prezes HYDRO-NAVAL, przy okazji utworzenia usteckiej klasy patronackiej.

Utworzenie klas patronackich zostało uznane za dobrą praktykę CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, organizatorzy konkursu poszukują przykładów działań, wykraczających poza wymogi prawa i jednocześnie takich, które wspierają daną społeczność lokalną i przyczyniają się do budowania z nią relacji.

Konkurs, który odbył się 2 grudnia ubiegłego roku miał na celu promocję działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych przez pomorskie firmy z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) w obszarze zaangażowania społecznego, realizowanych na rzecz podnoszenia poziomu kapitału społecznego na Pomorzu.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk. Organizatorami Konkursu są: Forum Inicjowania Rozwoju UP Foundation, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza a partnerem strategicznym Konkursu jest Grupa LOTOS S.A.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.