• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Członkowie Klastra na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

klastermorski.com.pl

12.05.2015 10:18 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Członkowie Klastra na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
Członkowie Klastra na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej - GospodarkaMorska.pl

Kolejne spotkanie członków Polskiego Klastra Morskiego odbyło się na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. O historii wydziału i jego współczesnych dokonaniach naukowych i dydaktycznych mówił dr hab. inż. Wojciech Litwin, prodziekan ds. nauki.

Od 1945 r. wydział wypromował ponad 5500 mgr inż. i inż., od 1950 r. – blisko 240 doktorów nauk technicznych oraz od 1961 r. – około 50 doktorów habilitowanych. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej odwołuje się do tradycji i aktywności wcześniejszych jednostek organizacyjnych. W chwili utworzenia Królewskiej Politechniki w Gdańsku 1 października 1904 r., był jednym z sześciu wydziałów, który zainicjował w Gdańsku edukację i naukę związaną z okrętownictwem.

Te działania kontynuowali pracownicy naukowi i techniczni dynamicznie rozwijającego się Wydziału Budowy Okrętów, utworzonego w ramach Politechniki Gdańskiej, utworzonej dekretem Krajowej Rady Narodowej z dnia 24 maja 1945 r. W tym okresie wykształcono wielu wybitnych inżynierów i prowadzono wiele unikalnych badań naukowych w ramach Instytutu Okrętowego, Wydziału Budowy Okrętów oraz utworzonego w 1990 r. Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Obok kierunku studiów Oceanotechnika, wydział prowadzi dwa nowe kierunki – Energetyka i Transport.

Obecnie działalność naukowa i dydaktyczna wydziału skupiona jest w sześciu katedrach. Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej zajmuje się między innymi projektowaniem okrętów i obiektów oceanotechnicznych, mechaniką i hydromechaniką okrętu oraz techniką głębinową. Na wydziale działają również Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa, Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki, Katedra Siłowni Morskich i Lądowych, Katedra Mechatroniki Morskiej oraz Katedra Automatyki i Energetyki. Wydział nadawał Politechnice Gdańskiej unikalny charakter, ponieważ gdańska uczelnia wyróżniała się spośród innych palcówek politechnicznych faktem, że tu właśnie zajmowano się naukami związanymi z okrętownictwem, kształcono projektantów i inżynierów budowy statków, okrętów i innych obiektów pływających. Wśród wielu badań naukowych pracownicy wydziału mają na swoim koncie unikalne konstrukcje jednostek pływających, w tym z napędem elektrycznym i hybrydowym, a nawet projekt hotelu podwodnego.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.