• <

Nabór na członków do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencja

Strona główna Prawo, polityka Nabór na członków do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencja
Nabór na członków do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencja - GospodarkaMorska.pl

ew/MGMiŻŚ

10.01.2020 Źródło: własne

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej powołanym na 4 letnią kadencję.

Do zakresu działania Państwowej Rady (art. 363 ustawy Prawo wodne) należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej opinii, propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, w szczególności:

1) przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i skutkami suszy;

2) opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3, 6, 7 oraz 11 i 12 ustawy;

3) opiniowanie projektów programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce wodnej, o których mowa w art. 240 ust. 9 ustawy;

4) opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących sprawy gospodarki wodnej;

5) wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zgodnie z Ustawą powołuje 30 członków zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo - badawcze i organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne związane z gospodarką wodną.

W celu powołania członków nowej Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V Kadencji na lata 2020 - 2023 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje ekspertów z następujących obszarów: gospodarka wodna (również w lasach), żegluga śródlądowa, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, ochrona wód i obszarów od wód zależnych, wod-kan, energetyka wodna, turystyka wodna, wody morskie, rybołówstwo, wędkarstwo.

Czekamy na zgłoszenia kandydatów wskazanych przez instytucję zgłaszającą na załączonym formularzu do dnia 24 stycznia 2020 r. pod adresem mailowym: prgw@mgm.gov.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020
 Ropa brent 45,81 $ baryłka  3,34% 17:57
 Cyna 17958,00 $ tona 0,44% 3 sie
 Cynk 2286,00 $ tona -0,57% 3 sie
 Aluminium 1679,00 $ tona -0,36% 3 sie
 Pallad 2206,20 $ uncja  1,18% 17:56
 Platyna 999,75 $ uncja  4,04% 17:57
 Srebro 26,92 $ uncja  2,55% 17:57
 Złoto 2046,65 $ uncja  1,08% 17:57

Dziękujemy za wysłane grafiki.