• <
urząd_morski_gdynia_2021

Gdańsk może stać się częścią projektu naftowego

mb

07.11.2019 21:18 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Gdańsk może stać się częścią projektu naftowego
Gdańsk może stać się częścią projektu naftowego - GospodarkaMorska.pl

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie przedłużył do października 2023 r. ważność decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy ropociągu z Brodów na Ukrainie do Płocka z możliwością przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim – podała koordynująca projekt spółka „Sarmatia”.

Budowa transgranicznej magistrali Brody-Płock, za realizację której odpowiada powołane w 2004 r. Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” sp. z o.o., ma zapewnić dywersyfikację dostaw ropy naftowej do Polski, a także dalej - do Europy Zachodniej w oparciu o zasoby surowca w regionie Morza Kaspijskiego.

Jak poinformował w komunikacie zarząd „Sarmatii”, pod koniec października Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie „w drodze wydania postanowienia przedłużył na kolejne cztery lata termin ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu pn. Budowa rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”.

„Sarmatia” wyjaśniła przy tym, iż z uwagi na to, że ważność wydanej dla projektu jeszcze w 2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miała się skończyć właśnie w październiku tego roku, spółka we wrześniu zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie „z wnioskiem o przedłużenie jej ważności” w trybie ustawy z 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

„Po rozpatrzeniu wymienionego wniosku oraz upewnieniu się, że warunki realizacji inwestycji pozostają aktualne, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie podjął pozytywną decyzję w przedmiotowej sprawie. Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wydłużona do 10 lat, tzn. do października 2023 r.” – podkreśliła „Sarmatia”.

Spółka wspomniała zarazem, że jej partnerem „przy wykonaniu czynności projektowych i administracyjnych” związanych z przygotowaniem wniosku oraz niezbędnych analiz była Nafta Consulting Engineers sp. z o.o.

Z początkiem tego roku „Sarmatia” informowała o zakończeniu etapu planowania przestrzennego projektu budowy transgranicznego rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce. Według spółki, „trasa przyszłego ropociągu została wprowadzona do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wszystkich 26 gmin na terenie Polski, przez które ona przebiega” - chodzi o gminy na terenie województw: lubelskiego i podlaskiego.

„Wprowadzenie trasy rurociągu naftowego do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jest jednym z obowiązkowych etapów przygotowania projektu infrastrukturalnego oraz jednym z warunków którego spełnienie, jest niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę” – wyjaśniała wcześniej „Sarmatia”.

Według spółki, projekt przewiduje budowę rurociągu naftowego o średnicy 700 mm na trasie o długości ponad 396 km, z czego ok. 270 km magistrali przebiegać będzie po stronie polskiej. Początkowa przepustowość ropociągu ma wynieść 10 mln ton surowca rocznie, z perspektywą zwiększenia jej do 20 mln ton surowca na rok, w przypadku konieczności zwiększenia dostaw z regionu Morza Kaspijskiego. Projekt zakłada jednocześnie możliwość rewersyjnego wykorzystania rurociągu naftowego, czyli tłoczenia ropy naftowej na Ukrainę.

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” zostało powołane w 2004 r. przez ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” - obecnie PERN oraz Ukrtransnaftę, czyli spółki zarządzające siecią magistrali surowcowych w Polsce i na Ukrainie. Jako cel działalności „Sarmatii” wyznaczono realizację projektu przedłużenia rewersyjnego rurociągu naftowego Odessa-Brody na Ukrainie do Adamowa w Polsce. W 2007 r. udziałowcami spółki zostały kolejne podmioty: z Azerbejdżanu - State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), z Gruzji - Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) oraz z Litwy - Klaipedos Nafta.

W 2011 r. ukraińska magistrala Odessa-Brody, która wcześniej realizowała dostawy ropy na wschód z Brodów do Odessy, zaczęła tłoczyć surowiec w kierunku zachodnim, na Białoruś do rafinerii w Mozyrzu.

Projekt połączenia rurociągiem naftowym Brodów na Ukrainie z Adamowem, a także dalej z Płockiem oraz z Gdańskiem, zakładał wcześniej budowę magistrali do końca 2015 r. Realizacja inwestycji miała umożliwić od 2016 r. transport w ciągu roku do 10 mln ton ropy głównie z Azerbejdżanu. Całkowitą wartość projektu szacowano wcześniej na 2 mld zł.

W 2013 i 2016 r. Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej spośród przedsięwzięć istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy wybrała jeden projekt - właśnie budowy magistrali z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce. W listopadzie 2018 r. Rada zatwierdziła nową listę tzw. projektów wspólnego zainteresowania, na której wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej znalazły się dwa przedsięwzięcia, w tym budowy rurociągu Brody – Adamowo ze statusem projektu ogólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej. Projekty takie mają prawo do przyspieszonego trybu uzyskania niezbędnych dla budowy pozwoleń oraz innych instrumentów unijnego wsparcia.

Traktat o Wspólnocie Energetycznej z 2006 r. objął państwa Unii Europejskiej i sześć krajów na Bałkanach, m.in. Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę. W latach 2010-11 do Wspólnoty Energetycznej przystąpiły Mołdawia oraz Ukraina. Jej celem jest m.in. stworzenie uregulowań prawnych dla inwestycji, w tym transgranicznych, umożliwiających stabilne dostawy energii.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35760,00 $ tona 0,25% 27 lip
 Cynk 2948,00 $ tona 0,07% 27 lip
 Aluminium 2497,00 $ tona -0,08% 27 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.