• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

W rejonie przekopu Mierzei monitoring przyrodniczy i nowe budki dla ptaków i nietoperzy

zk

04.12.2021 11:09 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie W rejonie przekopu Mierzei monitoring przyrodniczy i nowe budki dla ptaków i nietoperzy

Partnerzy portalu

W rejonie przekopu Mierzei monitoring przyrodniczy i nowe budki dla ptaków i nietoperzy - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

57 budek dla ptaków i 100 budek dla nietoperzy rozmieszczonych zostanie w pobliżu budowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Inwestor, Urząd Morski w Gdyni zapewnia, że budowa nowej drogi wodnej jest zgodna z wymogami środowiskowymi.

Jak przekazała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, wzdłuż kanału będą wydzielone rejony o największym zaciemnieniu w porze nocnej, natomiast wzdłuż mierzei nasadzone zostaną pasy zieleni średniej bez oświetlenia. Samo oświetlenie kanału żeglugowego, układu drogowego i dróg technologicznych w jego pobliżu będzie miało możliwe najcieplejszą barwę, tak by zminimalizować efekt bariery dla ptaków i nietoperzy.

Pod nadzorem ornitologa przygotowano też 57 budek dla ptaków i 100 dla nietoperzy.

W ramach inwestycji prowadzony jest stały monitoring przyrodniczy i realizowanych jest wiele działań w trosce o środowisko. Między innymi w najwęższym miejscu kanału żeglugowego zostały zlokalizowane cztery pochylnie tworzące dwa niezależne przejścia dla zwierząt.

CZYTAJ>> Leśne zwierzęta będą mogły przepływać przez kanał żeglugowy na Mierzei [WIDEO]

"Pochylnie, po dwie na każdym brzegu, położne vis a vis, mają szerokość 5 m i długość 22 m. Aby ułatwić zwierzętom wydostanie się z kanału, nawierzchnie pochylni zostaną wykonane z geokraty, wypełnionej żwirem i otoczakami, a następnie będą obsiane trawą. Nasadzona zostanie także zieleń naprowadzająca do pochylni" - podkreśliła naczelnik wydziału oddziaływania inwestycji na środowisko w Urzędzie MOrskim w Gdyni Dorota Słabek.

Ukłonem w stronę ptactwa jest też budowa sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Docelowo będzie ona miała 181 ha. Dotąd wykonano tam zdecydowaną większość prac związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych czy montażem ściągów. Trwają też roboty czerpalne oraz zasypywanie grobli wyspy. Odbywa się układanie kamienia na pasie technicznym i narzutu z kamienia hydrotechnicznego na skarpie. Wkrótce zostanie wykonana połowa cięcia ścianki szczelnej.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej – pierwszej części całej inwestycji, ma zakończyć się w 2022 roku. Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to odcinek o długości blisko 25 km.

Wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I” jest konsorcjum NDI/Besix. Trwają również prace na drugiej części, obejmującej obudowę brzegów rzeki Elbląg i budowę mostu obrotowego w Nowakowie. Ich wykonawcą jest Budimex S.A. Natomiast w zakresie trzeciej części, scalającej całą inwestycję, a mianowicie pogłębienia toru wodnego na Zalewie Wiślanym, trwa postępowanie przetargowe. Inwestorem całości jest Urząd Morski w Gdyni.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.