• <
KONGSBERG_2023

Vistal Gdynia z 10-milionową pożyczką pomocową od ARP

04.01.2022 19:44
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Vistal Gdynia z 10-milionową pożyczką pomocową od ARP

Partnerzy portalu

Vistal Gdynia z 10-milionową pożyczką pomocową od ARP - GospodarkaMorska.pl

Vistal Gdynia otrzymał pozytywną decyzję od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o udzieleniu pomocy na restrukturyzację w formie pożyczki w wysokości 10 mln zł.

Decyzja o udzielenie spółce pożyczki uzależniona była od spełnienia szeregu warunków. Między innymi usth.anowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki na rzecz Skarbu Państwa – ministra właściwego do spraw gospodarki w formie hipoteki umownej w kwocie 12 000 000 zł, zastawu rejestrowego w kwocie 12 000 000 zł, weksla własnego spółki in blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą remitent uprawniony będzie do uzupełnienia weksla do kwoty 15 000 000 zł oraz oświadczenia spółki o poddaniu się egzekucji.

Pożyczka została udzielona na okres 60 miesięcy, harmonogram spłat został ustalony w 60 miesięcznych ratach, a pożyczka będzie oprocentowana w wysokości 4,53 proc. w skali roku.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

W 2017 roku Vistal Gdynia ogłosił upadłość, a na początku 2018 roku spółka złożyła w sądzie plan restrukturyzacji Grupy, który został zatwierdzony w połowie roku.

Zakres restrukturyzacji grupy Vistal obejmuje ograniczenie kosztów firmy, dezinwestycje aktywów nieprodukcyjnych i koncentrację na najbardziej zyskownych elementach działalności, czyli w szczególności prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych, w tym przede wszystkim mostowych. mostowych. Punktem wyjścia planu, który ma na celu wyciągnięcie spółki z finansowego kryzysu, było rozpoczęcie programu pt. "Budujemy mosty". W ramach inicjatywy spółka skupia swoje działania na budowie mostów kolejowych w Polsce i Skandynawii.

Warto przypomnieć, że w 2018 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia zakupił nieruchomości przy ul. Czechosłowackiej 3 od firmy Vistal Stocznia Remontowa za kwotę 39,5 mln zł.

W 2020 roku, w ramach realizacji planu restrukturyzacyjnego Vistalu, Agencja Rozwoju Przemysłu, a dokładnie jej spółka Operator ARP, odkupiła od gdyńskiej grupy nieruchomości przy Nabrzeżu Węgierskim w Gdyni.

Transakcja obejmuje przejęcie prawa do użytkowania wieczystego działki oraz prawo własności znajdującego się na niej budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość. Przedmiot transakcji znajduje się przy ul. Czechosłowackiej 3. Wartość nieruchomości oszacowano na prawie 6,3 mln zł.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.