• <
smartre_2023

Uwaga! Rządowe plany obciążenia spółek komandytowych podatkiem dochodowym (CIT)

ew

07.09.2020 13:16 Źródło: Kancelaria ZBROJA ADWOKACI
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Uwaga! Rządowe plany obciążenia spółek komandytowych podatkiem dochodowym (CIT)

Partnerzy portalu

Uwaga! Rządowe plany obciążenia spółek komandytowych podatkiem dochodowym (CIT) - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

Widmo postępującego kryzysu gospodarczego może w przyszłym roku okazać się niejedynym zmartwieniem wielu przedsiębiorców.

Spółka komandytowa, podobnie jak pozostałe spółki osobowe (jawna, partnerska) i spółka cywilna nie są podatnikami podatku od osób prawnych. Podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach tych spółek płacony jest bezpośrednio przez wspólników. Z tego też powodu wielu przedsiębiorców, optymalizując koszty prowadzonej przez siebie działalności, wybierało jedną ze wspomnianych form jako najkorzystniejszą.

Dotychczasowe zakusy na objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT spotkały się z dużymi protestami przedsiębiorców oraz organizacji branżowych i zostały odłożone w czasie.

Jednakże, kilka dni temu na stronie wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się komunikat dotyczący planowanych zmian w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r7485887,Projekt-ustawy-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-ustawy-o-p.html

Czytamy w nim między innymi, że w celu uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęte w projekcie rozwiązanie przewiduje objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT właśnie spółek komandytowych.

Wprawdzie szczegóły nie są znane, można jednak spodziewać się, że zmiany zaczną obowiązywać już nawet w styczniu 2021 r., choć z uwagi na charakter tego tematu racjonalne byłoby wprowadzenie dłuższego vacatio legis. Każdy z przedsiębiorców powinien przecież mieć prawo do spokojnego przygotowania się do nowej i dość zaskakującej regulacji, która z pewnością zmieni wiele planów i wpłynie bezpośrednio na strategię prowadzonej działalności.

Na stronach czytamy również, że istotą objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym (CIT) jest… odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne.

Takie uzasadnienie mogłoby sugerować, że przedsiębiorcy rzeczywiście mieli oczekiwania względem ustawodawcy na rozwiązanie ściśle tego „problemu”, co oczywiście nie jest prawdą.

Tak jak z prawdą mija się założenie, że tego typu optymalizacja to nic innego jak wyłączna strata dla budżetu państwa.  Przecież prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie jest ścieżką usłaną różami, a kolejne zmiany w większości przypadków kojarzą się raczej z podcinaniem skrzydeł przedsiębiorczości niż jej wspieraniem. I czy naprawdę, po trudnym covidowym zwolnieniu, które wciąż jeszcze przed nami, priorytetem jest w tym momencie realizacja strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta w 2017 r., kiedy o lockdownie i jego konsekwencjach nie śniliśmy nawet w najgorszych koszmarach? Czy tak ma właśnie wyglądać pomoc dla polskiego przedsiębiorcy w czasach pandemii?

Oczywiście – objęcie spółek komandytowych CIT to źródło dodatkowego przychodu państwowego budżetu po okresie jego systematycznego nadwyrężania, które rozpoczęło się jeszcze przed okresem COVID-19.  

Jednak już chyba teraz można postawić tezę, że wejście w życie projektowanych zmian w ustawie o CIT, to początek końca spółek komandytowych w obecnym kształcie.

A.Sienkiewicz-Zbroja, P. Zbroja
Kancelaria ZBROJA ADWOKACI
www.zbrojaadwokaci.pl

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.