• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Wspominając przeszłość i spoglądając w przyszłość. Seminarium z okazji 100-lecia Portu Gdynia

Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Wspominając przeszłość i spoglądając w przyszłość. Seminarium z okazji 100-lecia Portu Gdynia

Partnerzy portalu

Wspominając przeszłość i spoglądając w przyszłość. Seminarium z okazji 100-lecia Portu Gdynia - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie był gospodarzem seminarium z okazji jubileuszu najważniejszej inwestycji w historii Gdyni, czyli jej portu. Wydarzenie wraz z towarzyszącą mu wystawą było efektem współpracy placówki naukowej z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.


Podjęta sto lat temu decyzja o budowie portu morskiego w Gdyni wiązała się z kluczowym dla rozwoju Polski dostępem do morza i roli gospodarki morskiej na początku jej drogi po niedawnym odzyskaniu niepodległości. Inicjatywa pozwoliła na urzeczywistnienie śmiałych wizji i powstanie nowoczesnego i konkurencyjnego portu, będącego do dnia dzisiejszego stymulatorem rozwoju miasta Gdyni i całego regionu.


Spotkanie poprowadziła dr Magdalena Markiewicz, prodziekan Wydziału Ekonomicznego UG ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


Po części seminaryjnej nastąpiło uroczyste otwarcie jubileuszowej wystawy z okazji 100-lecia Portu Gdynia. Ma ona charakter edukacyjny, ukazuje rozwój portowych technologii przeładunku, historię i przeobrażenia gdyńskich obiektów portowych, pracujących w porcie ludzi oraz magię tego miejsca, z którym wielu Gdynian, i nie tylko, związało swoje zawodowe życie.

Wystawia składa się z plansz edukacyjnych, prezentujących historię portu w Gdyni na tle historii miasta oraz państwa. Ukazuje zaangażowanie ludzi związanych z przemysłem stoczniowym i przeładunkowym, a także inwestycje, które odegrały ważną rolę w dziejach tego miejsca. W ten sposób zapoznający się z wystawą mogą prześledzić okres od idei utworzenia gdyńskiego portu do czasów obecnych.

 Dziś gościliśmy w ramach naszego otwartego posiedzenia rady ekspertów przedstawicieli Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Wraz z Zarządem otwieraliśmy wystawę z okazji 100-lecia portu w Gdyni jednocześnie w pewnym sensie pielęgnując naszą współpracę, która trwa już od wielu lat. To jest współpraca z przedstawicielami portu zarówno w obszarze badawczym, ale także dydaktycznym. W szczególności dotyczy to międzynarodowego transportu i handlu morskiego, a także międzynarodowych stosunków gospodarczych. To specjalność, która cieszy się dużą popularnością na studiach zarówno I, jak i II stopnia. Fantastycznie, że te obszary działalności na naszym wydziale są realizowane i prowadzone. Nasz wydział powstał jako kontynuator tradycji Wyższej Szkoły Handlu Morskiego bardzo związanej z transportem, logistyką i gospodarką morską w regionie – powiedziała dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Monika Bąk.


 Dzisiaj Port Gdynia ma takie właściwie dwie nogi, które dźwigają go w przyszłe stulecie. To jest zarówno port wewnętrzny, jak i zewnętrzny. To potężna inwestycja rozwojowa. Mając świadomość bagażu doświadczeń poprzednich pokoleń, które przez 100 lat budowały port w Gdyni, możemy powiedzieć, że podtrzymujemy ich idee, marzenia. Dzisiaj musimy wyjść na głęboką wodę i dlatego przygotowaliśmy projekt portu zewnętrznego. Stąd pogłębiamy akwen, budujemy nowe nabrzeże i remontujemy obecne. Budujemy dodatkowe płace składowe, modernizujemy linie kolejowe, tory dostawcze, nastawnie, podgrzewane zwrotnice. Wszystko jest też sterowane elektronicznie. To oznacza nowoczesność w porcie, jak choćby czterokrotne zwiększenie możliwości wywozowych przez kolej z portu w Gdyni. Zdajemy sobie sprawę, że pirs paliwowy, który egzystuje dzisiaj w porcie gdyńskim, powinien być rozbudowany, żeby przyjmować większe tankowce, aby przeładowywać rosnącą ilość takich ładunków jak diesel i benzyna. Oznacza to, że infrastruktura będzie musiała być większa i wyższa, aby przyjmować i obsługiwać znacznie większe jednostki niż obecnie – zaznaczył wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Kazimierz Koralewski.


W trakcie wydarzenia miały miejsce wystąpienia wybranych prelegentów. W swoim wystąpieniu dr Tomasz Nowosielski, adiunkt w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił zagadnienia dotyczące istoty i ewolucji pojęcia gospodarki morskiej i jej elementów składowych. Szczególną uwagę poświęcił kwestiom związanym z funkcjonowaniem żeglugi morskiej i roli portów morskich, tworzących globalny system transportowy. Omówił także działania związane z wprowadzaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju, które mają spowodować redukcję wpływu eksploatacji statków i portów morskich na środowisko naturalne.


O powstaniu krajowej gospodarki morskiej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i jej miejscu w hierarchii struktury ekonomicznej kraju opowiedział mgr Mateusz Kubicki, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku oraz doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Nawiązując do treści rozpoczynającej się w dniu seminarium na Wydziale Ekonomicznym UG wystawy, obrazującej 100-letnią historię portu w Gdyni, podkreślił jego rolę jako niezwykłego dzieła dwudziestolecia międzywojennego. Wystąpienie obejmowało historyczne ujęcie rozwoju portu od dwudziestolecia i rozwoju Gdyni, przez okres po 1945 roku i czasy PRL, a także zmiany po 1989 roku. Zwrócił też uwagę, że port w Gdyni był jedną z najważniejszych inwestycji 20-lecia międzywojennego. Jego budowa stanowiła swoiste okno na świat, ponieważ umożliwiała swobodny eksport i import towarów oraz pozwalała na rozwój miasta, jakim była Gdynia.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.