• <
escort_980x120_gif_2020

Wsparcie finansowe dla armatorów kutrów komercyjnych

ew/MGMiŻŚ

24.06.2020 12:16 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Wsparcie finansowe dla armatorów kutrów komercyjnych

Partnerzy portalu

Wsparcie finansowe dla armatorów kutrów komercyjnych - GospodarkaMorska.pl

MGMiŻŚ informuje, że planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których prowadzone są połowy rekreacyjne. Przewidywany termin naboru ww. wniosków to 8 lipca – 22 lipca br.

Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uprzednie przygotowanie niezbędnych dokumentów i informacji, celem sprawnego wypełnienia wniosku o wsparcie. Zgodnie z procedowanym projektem rozporządzenia, wnioski powinny zawierać informacje jak w załączonym wzorze.

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego ulegnie modyfikacji w przypadku zmiany projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych z których prowadzone są połowy rekreacyjne, na skutek trwających uzgodnień z Rządowym Centrum Legislacji i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Docelowy wniosek zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem o naborze, na stronie internetowej BIP MGMiŻŚ.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.