• <

Polsko-holenderskie warsztaty na temat ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

pc/MGMiŻŚ

08.10.2019 04:34 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Polsko-holenderskie warsztaty na temat ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Polsko-holenderskie warsztaty na temat ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - GospodarkaMorska.pl

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 26 września odbyły się polsko-holenderskie warsztaty na temat ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, inspekcji ochrony środowiska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytutów naukowych oraz liczne grono doradców rolnych zaangażowanych we wdrażanie działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń rolniczych do wód.

Uczestników spotkania powitali minister Grzegorz Witkowski - podsekretarz stanu MGMiŻŚ oraz Daphne Bergsma - Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce.

Minister Grzegorz Witkowski podkreślił kompleksowe podejście Polski do redukcji biogenów, poprzez wdrażanie działań nie tylko w obszarze rolnictwa, ale również gospodarki wodno-kanalizacyjnej i poprawy stanu wód Morza Bałtyckiego. Minister zaznaczył, że Program azotanowy jest pierwszym tego typu dokumentem obowiązującym w całym kraju, a także zwrócił uwagę na wyzwania związane z aktualizacją tego dokumentu w kontekście obserwowanych zmian klimatu. Minister podziękował stronie holenderskiej za dotychczasową współpracę zarówno we wdrażaniu dyrektywy azotanowej, jak i w działaniach z zakresu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej.

Ambasador Daphne Bergsma podkreśliła, że również w Holandii dyrektywa azotanowa jest postrzegana jako ramy działania na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa opartego na efektywnym wykorzystaniu biogenów. W kontekście problemów doświadczanych przez wiele państw UE z wdrożeniem tej dyrektywy, Pani Ambasador wyraziła zadowolenie, że Polska i Holandia spotykają się, żeby wymienić się wiedzą i doświadczeniami w tym obszarze.

Warsztaty były częścią dwudniowej wizyty delegacji holenderskiej w Polsce. Podczas wizyty przedstawiciele Polski i Holandii omówili m.in. kwestie związane z obowiązującymi w obu krajach programami azotanowymi i podejściem do ich aktualizacji, kontrolą stosowania programu i monitoringiem jakości wód, a także rolą i znaczeniem doradztwa rolniczego w skutecznym wdrażaniu dyrektywy azotanowej.

Przedstawiciele Polski i Holandii zwiedzili również gospodarstwo rolne, w którym zaprezentowano rozwiązania techniczne i dobre praktyki w zakresie ograniczania emisji azotanów do wód.

Więcej informacji tutaj.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.