• <
escort_980x120_gif_2020

Jaką pomoc otrzymują rybacy w związku z zakazem połowu dorsza?

Strona główna Rybołówstwo, ekologia Jaką pomoc otrzymują rybacy w związku z zakazem połowu dorsza?
Jaką pomoc otrzymują rybacy w związku z zakazem połowu dorsza? - GospodarkaMorska.pl

ew

20.02.2020 Źródło: własne

Tylko w 2019 roku ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przeznaczyło ze środków europejskich ponad 80 milionów złotych na rekompensaty dla rybaków, którzy tymczasowo przestali prowadzić działalność połowową lub zaangażowali się w działania prośrodowiskowe polegające m.in. na zbieraniu sieci lub odpadów morskich oraz na obserwacji przyłowu ptaków.

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1248 z dnia 22 lipca 2019 r. ustanawiającym środki w celu zmniejszenia poważnego zagrożenia dla ochrony stada dorsza atlantyckiego (łac. Gadus morhua) ze wschodniej części Morza Bałtyckiego został wprowadzony zakaz połowów dorsza atlantyckiego. Po otrzymaniu informacji o przedmiotowym zamknięciu połowów minister Marek Gróbarczyk podjął decyzję o przesunięciu dodatkowych środków na działanie o numerze 1.10, czyli tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

W wyniku ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie tylko w 2019 roku podpisano 462 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 15,4 mln zł. W zależności od długości statku rybackiego, armatorzy mogli otrzymać nawet 31000 zł za 20 dni wstrzymania się od połowów.

Natomiast łącznie w latach 2016-2019 MGMiŻŚ przeznaczyło 150,8 mln zł ze środków Programu Operacyjnego na pomoc rybkom, którzy tymczasowo przestali prowadzić połowy.

Dodatkowo w celu minimalizacji skutków wprowadzonego zakazu, na polecenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie na działanie 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich". W ramach tego naboru w 2019 roku podpisano 5 umów na łączną kwotę 37,9 mln zł. Dodatkowo należy wskazać, że dodatkowo w zależności od długości jednostki armatorzy mogli otrzymać od 57000 do 112000 zł w ramach prowadzonych akcji zbierania utraconych narzędzi połowowych.

Ponadto w 2019 roku w ramach poddziałania „Obserwacja przyłowu ptaków" podpisano 6 umów z organizacjami rybackimi na łączną kwotę 27,4 mln zł.

Wprowadzony przez Unię Europejską zakaz połowu dorsza na wschodniej części Bałtyku poważnie szkodzi polskim rybakom przybrzeżnym, jednak działania rządu w tej sprawie ukierunkowane są na przede wszystkim na zorganizowanie pomocy finansowej dla rybaków. Pomoc ta połączona jest także z działaniami poprawiającymi środowisko Morza Bałtyckiego.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 47,30 $ baryłka  -2,03% 10:54
 Cyna 19120,00 $ tona 1,57% 27 lis
 Cynk 2760,00 $ tona 0,22% 27 lis
 Aluminium 1975,00 $ tona 0,71% 27 lis
 Pallad 2400,80 $ uncja  -0,82% 10:54
 Platyna 964,50 $ uncja  -0,66% 10:54
 Srebro 22,25 $ uncja  -1,90% 10:54
 Złoto 1776,60 $ uncja  -0,36% 10:54

Dziękujemy za wysłane grafiki.