• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Spotkanie konsultacyjne w gminie Ustronie Morskie

25.02.2016 08:04 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Spotkanie konsultacyjne w gminie Ustronie Morskie - GospodarkaMorska.pl

17.02.2016 r. w Gminie Ustronie Morskie odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miejscowości w sprawie przedstawienia informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych z zakresu ochrony brzegu morskiego.

Tyczy się to drugiego etapu remontu opaski brzegowej oraz propozycji zrealizowania systemu ochronnego brzegu morskiego na bazie już wykonanej opaski i ostróg brzegowych ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia plaży centralnej, unormowaniem gospodarki odprowadzenia wód opadowych w obszarze korony klifu, jego biogeniczną stabilizacją oraz uporządkowaniem ciągu komunikacji pieszej na koronie klifu oraz zejść i zjazdów technologicznych na plażę.

Urząd Morski w Słupsku poinformował, iż około września ma być pierwszy nabór konkursowy na dofinansowanie ze środków UE - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w którym chce uczestniczyć z niniejszym projektem. Przedstawione założenia budowy systemu ochronnego spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców którzy szczególnie akcentowali konieczność odtworzenia plaż jako ważnego elementu systemu ochronnego jak i atrakcji turystycznej miejscowości. Władze gminy obiecały ścisłą współpracę z Urzędem Morskim w Ustroniu Morskim jak i pomoc w przygotowaniu materiałów wyjściowych do wniosku o dofinansowanie z UE. Ustalono, iż następne spotkanie odbędzie się w czasie najbliższej Rady Gminy z uwagi na niską frekwencję radnych gminy celem przedstawienia założeń projektu jak i omówienia szczegółów współpracy.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.