• <

Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

jk/Urząd Morski w Słupsku

16.10.2017 12:36 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska
Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska - GospodarkaMorska.pl

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 11 października 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. "Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska". Całkowity koszt projektu to 4 012 610,71 zł brutto, dofinansowanie z UE 3 410 719,10 zł brutto.

Projekt ma na celu stworzenie narzędzi umożliwiających skuteczną ochronę morskiego obszaru Natura 2000" Ławica Słupska" PLC 990001, poprzez opracowanie dokumentacji przyrodniczej oraz stworzenie projektu planu ochrony będącego pierwszym takim planem dla obszaru Natura 2000, znajdującego się w całości na obszarach morskich, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Opracowany projekt planu ochrony pozwoli na racjonalne i zrównoważone zarządzanie obszarem Natura 2000, w celu zachowania lub poprawy jego walorów, w kontekście coraz większej presji różnych planowanych aktywności gospodarczych w obszarach morskich. Działanie mające na celu opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 422), który stanowi, iż projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 sporządza sprawujący nadzór nad obszarem.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.