• <

Powrót „rybackich” tablic

jk/am.gdynia.pl

21.07.2017 10:17 Źródło: własne
Powrót „rybackich” tablic - GospodarkaMorska.pl

Mosiężne tablice, upamiętniające absolwentów Szkół Rybołówstwa Morskiego, którzy zginęli na morzu, eksponowane były w latach 1958 - 1968 w holu głównym budynku Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, dzisiaj Wydziału Nawigacyjnego AMG. Po utworzeniu, z połączenia PSRM i PSM, Wyższej Szkoły Morskiej, tablice na długie lata zniknęły w magazynach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Pomysł odnalezienia tablic narodził się podczas Święta Szkoły 8 grudnia 2014 roku. Obecni na uroczystości kapitanowie i oficerowie rybołówstwa dalekomorskiego, w rozmowach o czasach minionej służby wspominali kolegów, którzy odeszli, i poświęcone ich pamięci mosiężne tablice.

Taki sposób upamiętniania kolegów, którzy zginęli na morzu narodził się wśród absolwentów Szkoły Rybaków Dalekomorskich, Technikum Rybołówstwa Morskiego, Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, którzy na pierwszym zjeździe absolwentów w lutym 1956 roku postanowili ufundować pierwszą tablicę. Wykonali ją w warsztatach szkolnych uczniowie Wydziału Mechanicznego. Uroczyste jej odsłonięcie w hallu głownym odbyło się podczas II Zjazdu Absolwentów w 1958 roku. W następnych latach dodano cztery mniejsze tabliczki z kolejnymi nazwiskami. Tablice pozostawały w tym miejscu do momentu reorganizacji szkolnictwa morskiego i powstania Wyższej Szkoły Morskiej w 1968 roku. Ówczesne władze Szkoły zdecydowały o przekazaniu tablic do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Misji zlokalizowania tablic i podjęcia starań o wydobycie ich z muzealnych magazynów podjął się, w imieniu grupy kolegów, st. oficer mechanik okrętowy Witold Tarasiewicz, absolwent Szkoły Rybołówstwa Morskiego z 1960 roku. Pragnęli by znalazły godne miejsce w kaplicy Św. Piotra w Gdyni przy ul. Portowej. Zyskali przychylność o. Edwarda Pracza - duszpasterza ludzi morza.

Problemem były zapisy ustawy o  muzeach, ściśle regulujące procedury przekazywania muzealiów. Stroną dla Muzeum nie mogła być nieformalna grupa byłych rybaków. Witold Tarasiewicz zwrócił się zatem do prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego, Rektora Akademii Morskiej - uczelni bedącej spadkobierczynią tradycji Szkół Rybołówstwa. Decyzją JM Rektora opiniowaniem i podjęciem kolejnych kroków zajął się Dział Armatorski AMG. Sprawa ruszyła z miejsca i dzięki zaangażowaniu dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego dr inż. Jerzego Litwina przy aprobacie Rady NMM, skierowano wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o niezbędną zgodę na przekazanie tablic AMG.

Spełnienie wymogów proceduralnych, obieg dokumentów, podpisy upoważnionych urzędników - wreszcie po z górą półrocznym oczekiwaniu pozytywna decyzja umożliwiła przejęcie  przez Akademię Morską z Narodowego Muzeum Morskiego kompletu "rybackich" tablic. St. oficer mechanik okrętowy Witold Tarasiewicz  wraz z kustoszem Sali Tradycji AMG panią Ewą Otrembą, przejmują w lipcu od pracowników NMM, pamiątkowe tablice.

Kolejnym krokiem będzie formalne i ceremonialne przekazanie tablic do kaplicy Św. Piotra - swoistego panteonu tych, którzy nie powrócili z morza.      

Tablice upamiętniają 12 absolwentów Szkół Rybołówstwa Morskiego - od uczniów po kapitanów - wszyscy zginęli na morzu w latach 1952 - 1961.

 

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.