• <

Polska dostanie 710,5 mln euro na rybołówstwo i akwakulturę

30.10.2015 21:06 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Polska dostanie 710,5 mln euro na rybołówstwo i akwakulturę
Polska dostanie 710,5 mln euro na rybołówstwo i akwakulturę - GospodarkaMorska.pl

Komisja Europejska przyjęła program wart 710,5 nlm euro pakietu inwestycyjnego dla polskiego sektora rybołówstwa i akwakultury na lata 2014-2020.

Przyjęty program jest dostosowany do priorytetów Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) i zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa UE (WPRyb). W rezultacie fundusze będą skierowane do trzech głównych obszarów:

  • wspieranie celów WPRyb, aby zapewnić bardziej przyjazne dla środowiska działania związane z rybołówstwem i akwakulturą;
  • pobudzanie rozwoju akwakultury;
  • poprawę warunków życia lokalnych społeczności zależnych od rybołówstwa i akwakultury, poprzez tworzenie miejsc pracy i alternatywnych źródeł dochodu.

Program przyczyni się również do poprawy konkurencyjności sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez wspieranie marketingu. Fundusze będą też wspierać poprawę zarządzania kontroli rybołówstwa i działań związanych z gromadzeniem danych.

Szczegóły programu


Całkowity budżet: 710 509 513 euro, wkład UE: 531 219 456 euro.

Pomoc będzie koncentrować się na następujących priorytetach:

  • promowanie zrównoważonego środowiska, efektywnych zasobów,  innowacyjność, konkurencyjność i wiedzy opartej na akwakulturze: 201,7 mln euro,
  • promowanie przyjaznego dla środowiska otoczenia, efektywnych zasobów, innowacyjność, konkurencyjność: 130,2 mln euro,
  • zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej: 79,7 mln euro;
  • wspieranie marketingu i przetwarzanie: 61,6 mln euro,
  • działania na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa (Common Fisheries Policy): 23,6 mln zł,
  • wdrożenie zintegrowanej polityki morskiej (Integrated Maritime Policy): 2,5 mln euro,
  • pomoc techniczna: 31,9 mln euro.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38847,00 $ tona -0,20% 22 paź
 Cynk 3494,00 $ tona -2,51% 22 paź
 Aluminium 2945,00 $ tona -2,26% 22 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.