• <

Podział kwot połowowych na Morzu Bałtyckim na 2015 r.

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Podział kwot połowowych na Morzu Bałtyckim na 2015 r.
Podział kwot połowowych na Morzu Bałtyckim na 2015 r. - GospodarkaMorska.pl
12.01.2015 Źródło: własne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 728 specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających armatorów do prowadzenia połowów na Morzu Bałtyckim w 2015 r.

Kwotę połowową:
- dorsza - otrzymali armatorzy 595 statków rybackich,
- śledzia zachodniego – otrzymali armatorzy 68 statków rybackich,
- śledzia centralnego – otrzymali armatorzy 376 statków rybackich,
- szprota – otrzymali armatorzy 166 statków rybackich,
- łososia – otrzymali armatorzy 92 statków rybackich,
- gładzicy otrzymało 708 statków rybackich.

Minister dokonał podziału tych kwot zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U.  Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.). Armatorom polskich statków rybackich zostały wydane decyzje administracyjne - specjalne zezwolenia połowowe - uprawniające do prowadzenia w tym roku połowów.

INFORMACJA O PODZIALE OGÓLNYCH KWOT POŁOWOWYCH NA MORZU BAŁTYCKIM NA ROK 2015

Polska posiada na rok 2015 do odłowienia na Morzu Bałtyckim ogólne kwoty połowowe następujących gatunków limitowanych: dorsza, śledzia, szprota, łososia oraz gładzicy ustalone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1221/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2015 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 43/2014 i (UE) nr 1180/2013.

Podstawę prawną podziału ogólnych kwot połowowych dla polskich armatorów statków rybackich na Morzu Bałtyckim stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.).

1) DORSZ:
Suma ogólnych kwot połowowych dorsza dla Polski na rok 2015 wynosi  15 460 ton, z czego 77,3 ton przeznaczono na cele naukowo-badawcze. Pozostałą kwotę podzielono w następujący sposób:
- 756,829 ton – jako kwotę wspólną do odłowienia przez armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, przy czym armator statku rybackiego w tym przedziale nie może odłowić więcej niż 15 ton dorsza

Czytaj całość tutaj

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28267,00 $ tona 1,68% 16 kwi
 Cynk 2853,00 $ tona 1,57% 16 kwi
 Aluminium 2308,00 $ tona -0,86% 16 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.