• <

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód – konferencja

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód – konferencja
Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód – konferencja - GospodarkaMorska.pl

pc/gov.pl

14.11.2018 Źródło: własne

Konferencja pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód" odbyła się 7 listopada. Wydarzenie zgromadziło ponad 120 osób z całej Polski i stanowiło część szerokiej kampanii edukacyjnej realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja miała za zadanie uświadomić wpływ rolnictwa na stan zasobów wodnych w Polsce, a także była okazją do prezentacji stanowisk i opinii na temat Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Program działań (tzw. program azotanowy) został opracowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zobowiązuje on wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dot. warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek, sposobów nawożenia, czy prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem.

Projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” obejmujący m.in. branżowe konferencje regionalne oraz warsztaty szkoleniowe dla doradców rolnych i rolników ma na celu podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw doradców rolnych i rolników w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, a tym samym wsparcie we wdrażaniu Programu azotanowego – tłumaczyła Monika Szymańska, Prezes FDPA.

Wśród prelegentów była również dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która omówiła program azotanowy i wynikające z niego obowiązki dla rolników, w kontekście wszystkich działań realizowanych przez MGMiŻŚ na rzecz redukcji biogenów.

Więcej informacji na temat projektu realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz materiały pokonferencyjne można znaleźć tutaj.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.