• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Branża morska bez porozumienia w kwestii emisji CO2

28.04.2016 11:40 Źródło: promyskat.pl
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Branża morska bez porozumienia w kwestii emisji CO2

Partnerzy portalu

Branża morska bez porozumienia w kwestii emisji CO2 - GospodarkaMorska.pl

Zakończone w ubiegłym tygodniu 69. spotkanie w ramach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO, które odbyło się w Londynie, nie pozwoliło na wypracowanie żadnego stanowiska w kwestii zmian, które mogłyby ograniczyć wpływ branży morskiej na środowisko.

Mimo zawarcia globalnego porozumienia podczas zakończonej pod koniec 2015 r. konferencji klimatycznej, w ostatecznym dokumencie nie znalazły się żadne wzmianki dotyczące branży morskiej, o co apelowały wcześniej m.in. organizacje ekologiczne. W związku z tym, że zabrakło ustaleń dotyczących sposobów ograniczania emisji CO2 przez m.in. żeglugę, dalszym postępowaniem w tej sprawie miała się zająć IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska). To właśnie to forum i jego ewentualne ustalenia miały stanowić kontynuację porozumienia klimatycznego w Paryżu. Tak się jednak nie stało – przynajmniej na razie. Choć kwestie dotyczące CO2 oraz metod, w jakie branża morska może przyczynić się do ograniczenia jego emisji, a tym samym do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wpisany był do harmonogramu ostatnich obrad, nie osiągnięto żadnego stanowiska.

Podczas spotkania w Londynie pojawiła się grupa krajów, które sprzeciwiały się sporządzeniu projektu regulującego kwestię emisji CO2 przez branżę morską. Jednym z takich państw były Chiny. M.in. to sprawiło, że mimo poparcia większości państw członkowskich dla inicjatywy, nie udało się osiągnąć konsensusu.

Wśród innych tematów, które zostały poruszone podczas ostatnich obrad, pojawiła się kwestia efektywności energetycznej. Rozmawiano m.in. o stworzeniu systemu gromadzącego dane na temat zużycia paliwa przez statki.

Kolejne 70. już spotkanie Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO odbędzie się w październiku br.

Według przedstawicieli organizacji Transport i Środowisko żegluga morska odpowiada obecnie za 3 procent emisji CO2 na świecie. Sektor ten, obok żeglugi powietrznej, został określony przez przedstawicieli organizacji Transport i Środowisko najszybciej rosnącym źródłem emisji CO2 w skali globalnej.

Źródło:
promyskat.pl

Partnerzy portalu

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.