• <

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

pc/gov.pl

02.06.2018 17:02 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Partnerzy portalu

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” - GospodarkaMorska.pl

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we wtorek odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W imieniu Ministra Marka Gróbarczyka pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014-2020 posiedzeniu przewodniczył Janusz Wrona, dyrektor Departamentu Rybołówstwa.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: reprezentujące Komisję Europejską Isabelle Garzon oraz Agnieszka Korbel; stali członkowie komitetu reprezentujący organizacje rybackie i producenckie, organizacje działające w obszarze ochrony środowiska, instytuty naukowe oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. W trakcie posiedzenia, członkowie komitetu przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w roku 2017.

Ponadto, członkowie Komitetu Monitorującego w trakcie spotkania mieli okazję zapoznać się z informacjami w obszarze:

• projektu rozporządzenia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na perspektywę 2021-2027 oraz założeń europejskiej strategii dotyczącej plastiku. Prezentację na ten temat wygłosiła Isabelle Garzon

• instrumentu pomocy zwrotnej w ramach perspektywy 2014 – 2020 oraz wdrażania w Polsce programów europejskiej współpracy terytorialnej (Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Bałtyk Południowy). W ramach tego tematu zostały przedstawione prezentacje przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

• procesu desygnacji dla PO RYBY 2014-2020 oraz realizacji zasady n+3. Tę kwestię omówili przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa W trakcie dyskusji, członkowie komitetu dokonali przeglądu postępów wdrażania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W związku z zaistniałą potrzebą omówione zostały również propozycje działań zaradczych koniecznych do podjęcia celem poprawy efektywności wdrażania PO RYBY 2014-2020.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34975,00 $ tona 1,82% 16 maj
 Cynk 3583,00 $ tona 2,40% 16 maj
 Aluminium 2790,00 $ tona 2,50% 16 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.