• <

Renaturyzacja Doliny Łupawy jeszcze w tym roku

Partnerzy portalu

Fot. Maria Golinski, CC BY 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>, via Wikimedia Commons

W tym roku będziemy m.in. realizować inwestycję mającą na celu renaturyzację Doliny Łupawy. Będziemy zwiększać tereny zalewowe dla rzeki – powiedział PAP dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Andrzej Winiarski.

Dyrektor RZGW w Gdańsku mówił w rozmowie z PAP o projekcie „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław”. Zaznaczył, że aktualnie planowana jest realizacja III etapu tego projektu.

„Niewątpliwie w skład tego zadania wejdą dalsze modernizacje wałów przeciwpowodziowych na Żuławach. Na pewno będą realizowane modernizacje, a czasami przebudowy pompowni. Część z nich, szczególnie dwie największe, są to urządzenia z lat 30. ubiegłego wieku. Są one w pełnej sprawności, natomiast ich energoefektywność jest już niewystarczająca, a więc mamy w planach modernizację tego typu obiektów tak, aby ich sprawność była jeszcze większa, a koszty ich utrzymania były znacząco ograniczone” – powiedział.

Rozmówca PAP przypomniał, że głównym elementem I etapu projektu była m.in. przebudowa wałów wiślanych oraz ujścia Wisły.

„Natomiast etap II projektu - realizowany już w znacznej mierze przez Wody Polskie - dotyczył kilku ważnych inwestycji. Wśród nich była m.in. przebudowa węzła wodnego w Przegalinie, a więc odtworzenie zabytkowej śluzy zgodnie z wymogami konserwatorskimi i przebudowa obecnie funkcjonującej śluzy południowej o parametrach IV klasy drogi wodnej. Kolejną bardzo ważną inwestycją była budowa wrót sztormowych na rzece Tudze, które zabezpieczają teren Nowego Dworu Gdańskiego i okolicznych obszarów przed napływem wód w czasie sztormu na Morzu Bałtyckim. Ponadto stworzone zostały budowle regulacyjne na Wiśle. Chodzi o 19 ostróg w kilku lokalizacjach, które usprawniają ruch rumoszu w dół rzeki, jak i spławianie kry w kierunku Zatoki Gdańskiej, co przeciwdziała powstawaniu zatorów na rzece” – powiedział Winiarski.

Dodał, że w ramach II etapu programu żuławskiego rozwinięto też System Monitoringu Ryzyka Powodziowego. "To ponad sto punktów, na których na bieżąco są sprawdzane poziomy wód na naszych obiektach hydrotechnicznych, a dane przesyłane do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej pozwalają z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na sytuację zwiększonego napływu wody” – podkreślił.

Wyjaśnił, że zasadnicza część II etapu zakończyła się pod koniec zeszłego roku.

Winiarski stwierdził, że w związku z aktualną sytuacją gospodarczą rok 2023 jest dla RZGW w Gdańsku ciężki, niemniej w planach są kolejne inwestycje.

„Jest to m.in. budowa sześciu zastawek na sześciu ciekach obszaru Pojezierza Kaszubskiego i Borów Tucholskich. Wspólnie ze Słowińskim Parkiem Narodowym będziemy realizować w tym roku inwestycję mającą na celu renaturyzację Doliny Łupawy, gdzie będziemy zwiększać tereny zalewowe dla rzeki, a więc zlikwidujemy fragment wału Łupawy i odsuniemy zabezpieczenie przeciwpowodziowe, tak żeby naturalizować dolinę rzeczną. Dodatkowo na rzece Szpęgawie planujemy zrealizować kolejne piętrzenie o stosunkowo niewielkim poziomie. Ponadto chcemy zabezpieczyć miasto Elbląg przed wodami powodziowymi na Srebrnym Potoku poprzez odtworzenie terenów retencyjnych i przywrócenie koryta rzeki do naturalnego układu” – poinformował.

Zaznaczył, że Żuławy to ziemia wydarta morzu, w związku z czym zawsze będzie tam istniało zagrożenie.

"W sytuacjach ekstremalnych zjawisk pogodowych możliwe jest zalanie terenów depresyjnych. Dlatego Wody Polskie dbają o bezpieczeństwo Żuław. Staramy się utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym wszystkie urządzenia wodne tam funkcjonujące, w tym szczególnie wały przeciwpowodziowe, pompownie, kanały odprowadzające wodę. Często naszym przeciwnikiem jest przyroda. Szczególnie w obecnej chwili bardzo istotnym zagrożeniem jest działalność bobrów, które niszczą wały powodziowe. Niezbędne jest podjęcie kolejnych inwestycji na tym obszarze, w celu wyeliminowania tego zagrożenia” – powiedział.

Dodał, że Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację na Żuławach. „Pracownicy Wód Polskich są zawsze obecni w terenie i reagują na każde zgłoszenie od mieszkańców" - zapewnił. 

Dariusz Sokolnik
dsok/ mmu/

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.