• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Rektor UMG w radzie koordynacyjnej ds. morskiej energetyki wiatrowej

AK

14.01.2022 15:22 Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Rektor UMG w radzie koordynacyjnej ds. morskiej energetyki wiatrowej

Partnerzy portalu

Rektor UMG w radzie koordynacyjnej ds. morskiej energetyki wiatrowej - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Powołanie, na podstawie par. 5 ust. 3 Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, JM Rektor otrzymał od Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska dnia 3 stycznia 2022 roku.

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zostało podpisane 15 września 2021 roku z inicjatywy Wiceministra Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski. Porozumienie zrzesza m.in. organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inwestorów oraz jednostki naukowo-badawcze. To druga po Wielkiej Brytanii taka inicjatywa na świecie. Jednym z sygnatariuszy Porozumienia był Uniwersytet Morski w Gdyni - jedna z czterech wskazanych przez rząd uczelni w kraju, mających zapewnić kadry dla farm wiatrowych. Uczelnia będzie odpowiedzialna za realizację innowacyjnych inicjatyw badawczych, analitycznych i naukowych związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w kraju. 

Rada Koordynacyjna ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej jest jednym z najważniejszych organów przedsięwzięcia. Jej zadaniem będzie monitorowanie celów projektu, powoływanie grup roboczych oraz przygotowanie corocznych sprawozdań z realizacji strategicznych założeń. Tryb pracy Rady oraz grup roboczych określi regulamin, który będzie uchwalony na pierwszym posiedzeniu Rady.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.