• <
urząd_morski_gdynia_2021

XXIV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

16.04.2015 12:13 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska XXIV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

14 kwietnia 2015 r. podsekretarz stanu w MIiR Dorota Pyć przewodniczyła XXIV posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego poinformowała o przyjęciu 17 marca 2015 r. przez Radę Ministrów uchwały w sprawie „Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”.

Zwracając się do do zebranych, wiceminister podziękowała przedstawicielom resortów za współpracę przy opracowywaniu projektu dokumentu.

Kolejnym punktem posiedzenia była relacja z konferencji „Inwestycje w dobro wspólne – 10 lat Programu ochrony brzegów morskich”, zorganizowanej przez MIiR w Senacie RP. Celem konferencji było przedstawienie dorobku administracji morskiej w zakresie ochrony brzegu morskiego. Działania realizowane przez administrację morską na rzecz ochrony brzegów morskich służą bezpieczeństwu regionów nadmorskich.

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczyło przygotowań do obchodów VIII Forum Bałtyckiego, które odbędzie się we wrześniu 2015 r. w Gdańsku. Wydarzenie to będzie okazją do wypromowania oferty turystycznej polskich regionów nadmorskich na forum międzynarodowym.

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych omówił stan przygotowań do przewodnictwa Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, które rozpocznie się w lipcu 2015 roku. Poinformował, że MSZ prowadzi intensywne prace nad kalendarzem prezydencji, który wraz z propozycją priorytetów zostanie przedstawiony w najbliższym czasie Radzie Ministrów. Szczegółowo omówiony został też kontekst polityczny oraz wyzwania, jakie stoją przed polską prezydencją w tej organizacji.

Obecni na posiedzeniu wysłuchali również informacji reprezentanta Straży Granicznej na temat funkcjonowania Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru (ZSRN). ZSRN zapewnia całkowicie zautomatyzowany monitoring polskich obszarów morskich. Umożliwia też koordynację i kierowanie działaniami granicznymi z wykorzystaniem jednostek pływających SG, statków powietrznych i sił lądowych oraz wymianę informacji w celu współpracy Straży Granicznej, urzędów morskich, administracji rybackiej, Marynarki Wojennej i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

***

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy monitorowanie realizacji polskiej polityki morskiej, przygotowywanie i opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów, opracowywanie rocznych raportów oraz innych dokumentów na potrzeby Rady Ministrów, a także instytucji UE.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.