• <
smartre_2023

UWAGA: ulga abolicyjna dla marynarzy, a oficjalna zmiana stanowisk przez niektóre Urzędy Skarbowe

22.12.2015 11:59 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska UWAGA: ulga abolicyjna dla marynarzy, a oficjalna zmiana stanowisk przez niektóre Urzędy Skarbowe

Partnerzy portalu

UWAGA: ulga abolicyjna dla marynarzy, a oficjalna zmiana stanowisk przez niektóre Urzędy Skarbowe - GospodarkaMorska.pl

Wstęp 

Na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy sygnalizujemy liczne problemy i niepokojące sygnały związane z zastosowaniem ulgi abolicyjnej przez niektóre Urzędy Skarbowe i Izbę Skarbową w Gdańsku oraz Izbę Skarbową w Szczecinie. Niestety w grudniu tego roku zaczęła zarysowywać się bardzo niepokojąca praktyka wielu Urzędów Skarbowych w Polsce, które ewidentnie nadinterpretowują prawo w tym zakresie.  Co ciekawe nawet te Urzędy Skarbowe, które dotychczas nie sprawiały marynarzom problemów zaczęły odmawiać ograniczenia poboru zaliczek marynarzom, a nawet prawa do ulgi abolicyjnej, co z perspektywy przepisów prawa jest bezzasadne.  

Wielu marynarzy, którzy samodzielnie składali dotychczas wnioski o ograniczenie poboru zaliczek i bez problemów uzyskiwali pozytywne decyzje ograniczające pobór zaliczek muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w roku 2016 i wezwaniami w zakresie poprawności rozliczenia lat wcześniejszych przy zastosowaniu ulgi abolicyjnej w rozliczeniu podatkowym za dany rok podatkowy.

Ulga abolicyjna- radykalna zmiana linii interpretacyjnych przez niektóre Urzędy Skarbowe

 W grudniu 2015 roku Urzędy Skarbowe obejmujące swoją właściwością zarówno województwo pomorskie jak i zachodniopomorskie zajęły oficjalne stanowisko, że marynarze nie mają prawa do skorzystania z ulgi abolicyjnej jeśli nie zapłacą podatku zagranicą. Urzędy Skarbowe w Gdyni, Gdańsku, Kartuzach, Pruszczu Gdańskim, Człuchowie, Pucku oraz Lęborku wskazują na konieczność zapłaty podatku zagranicą, w przeciwnym razie marynarzom nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej w Polsce (odmowy dotyczą Norwegii, Singapuru i innych państw objętych ulgą abolicyjną).

 Z kolei II Urząd Skarbowy w Szczecinie bezwzględnie stoi na stanowisku, iż marynarze zmuszeni są wpłacać zaliczki na podatek w przypadku np. Norwegii lub Singapuru.

Powyższe stanowiska są niezgodne z przepisami regulującymi prawo do zastosowania ulgi abolicyjnej i ostatecznym wyrokiem NSA w sprawie ulgi abolicyjnej z dnia 02.12.2015 roku.

Co ciekawe żadne przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie, a ww. organy podatkowe dotychczas, z reguły, wydawały pozytywne decyzje ograniczające pobór zaliczek.

Marynarze muszą liczyć się z tym, że uzyskanie pozytywnej decyzji ograniczającej pobór zaliczek będzie bardzo utrudnione w ww. Urzędach w 2016 roku (również US Wejherowo, US Starogard Gdański, US Koszalin ostatnio utrudniają uzyskanie decyzji ograniczającej pobór zaliczek).

Nadmieniamy, iż wnioski o ograniczenie poboru zaliczek należy składać w 2016 roku tak jak dotychczas, gdyż w innym przypadku Urzędy Skarbowe będą wzywały marynarzy do wpłaty zaliczek na poczet PIT. Po bezzasadnej wpłacie zaliczek na poczet PIT będzie bardzo trudno je odzyskać biorąc pod uwagę obecne tendencje interpretacyjne w Urzędach Skarbowych w zakresie zastosowania ulgi abolicyjnej.

Odradzamy samodzielne składanie wniosków o ograniczenie poboru zaliczek w roku 2016 i korzystanie z dotychczas stosowanych wzorców wniosków o ograniczenie poboru zaliczek, które najprawdopodobniej okażą się niewystarczające w roku 2016. Urzędy Skarbowe, które dotychczas nie sprawiały problemów ww. zakresach, teraz nie dość że odmawiają ograniczenia poboru zaliczek marynarzom, to jeszcze próbują bezzasadnie odmawiać prawa do ulgi abolicyjnej w przypadku marynarzy.  

Urzędy Skarbowe wzywają marynarzy w związku z dochodami z Norwegii z lat 2011-2014 oraz weryfikują poprawność rozliczenia PIT za rok 2014 w przypadku marynarzy, którzy skorzystali z ulgi abolicyjnej.
    
Z uwagi na coraz lepiej działającą wymianę informacji pomiędzy Polską, a Norwegią końcem roku 2015 coraz więcej marynarzy otrzymuje wezwania do złożenia wyjaśnień w związku z dochodami uzyskanymi na terytorium Norwegii w latach 2011-2014.

Co więcej, od początku grudnia 2015 roku niektóre Urzędy Skarbowe w Polsce zaczęły wzywać polskich marynarzy w sprawie złożenia wyjaśnień w zakresie poprawności rozliczenia PIT za rok 2014 w związku z zastosowaniem ulgi abolicyjnej w przypadku Norwegii. Do tych Urzędów należą m.in. US Puck, US Tczew i US Toruń.
Na dzień dzisiejszy zostało wezwanych kilkunastu marynarzy.

Niestety niektóre informacje uzyskiwane przez marynarzy od pracowników Urzędów Skarbowych mogą wprowadzać w błąd, z uwagi na niejednolite interpretacje przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania ulgi abolicyjnej, dlatego też bez uprzedniej konsultacji prawnej, odradzamy składanie korekt PIT i opłacanie podatku za rok 2014 w przypadku dochodów uzyskanych przez polskiego marynarza od armatora z państwa objętego ulgą abolicyjną jako reakcję na ww. wezwania.

Ta sama rekomendacja tyczy się również tych marynarzy, którzy z uwagi na ulgę abolicyjną np. Norwegia, Australia, Indie, Singapur, Katar, Arabia Saudyjska, muszą rozliczyć w Polsce rok 2015 do 30.04.2016 roku. Należy pamiętać, iż bezzasadne opłacenie podatku w takiej sytuacji może zablokować środki pieniężne marynarza nawet na kilka lat, gdyż organy podatkowe, czasami wbrew przepisom odmawiają zwrotu nadpłaconego przez marynarzy podatku.

Podsumowanie

Sugerujemy, aby przed skontaktowaniem się z Urzędem Skarbowym w związku z jakimkolwiek wezwaniem zawsze zweryfikować swoja sytuację prawno-podatkową i najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Należy zauważyć, iż wnioski o ograniczenie poboru zaliczek w roku 2016 będą wymagały radykalnej modyfikacji jeśli mają przynieść oczekiwany efekt.  Z uwagi na powyższe, Kancelaria opracowała dodatkowy plan zmierzający do zabezpieczenia interesów marynarzy objętych ulgą abolicyjną (m.in. Norwegia, Singapur, Katar, Arabia Saudyjska, Indie, Australia, Brazylia, Nigeria etc.) przed ww. nieprawidłowymi praktykami urzędów skarbowych.

Marynarze, którzy są objęci ulgą abolicyjną w roku podatkowym 2015 powinni rozliczyć się w Polsce z ww. dochodów do 30.04.2016 r. Jak wiadomo, marynarze mają bardzo zindywidualizowane sytuacje podatkowe, o czym należy pamiętać szczególnie na etapie rozliczenia PIT.

 

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Więcej informacji dotyczących pracy Kancelarii znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.eu , prawo-korporacyjne.pl

Znajdź nas na facebook

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.