• <
urząd_morski_gdynia_2021

Rząd rozpoczął konsultacje ws. rybołówstwa rekreacyjnego

07.04.2015 07:43 Źródło: www.minrol.gov.pl
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Rząd rozpoczął konsultacje ws. rybołówstwa rekreacyjnego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło proces konsultacji publicznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.

Opracowany projekt rozporządzenia określa:
1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3) wysokość opłaty o której mowa, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, tj. opłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne.

Zgodnie z projektowanymi regulacjami wysokość opłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne będzie wynosiła:
1) 30 zł – w przypadku tygodniowego okresu połowów;
2) 70 zł – w przypadku miesięcznego okresu połowów;
3) 140 zł – w przypadku 12 miesięcznego okresu połowów.

Dodatkowo, przewidywane są niższe opłaty – wynoszące 50% głównych stawek – dla emerytów, rencistów oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do lat 24, co w praktyce oznacza opłaty dla tych osób w następującej wysokości:
1) 15 zł – w przypadku tygodniowego okresu połowów;
2) 35 zł – w przypadku miesięcznego okresu połowów;
3) 70 zł – w przypadku 12 miesięcznego okresu połowów.

Ponadto, dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny przewiduje się opłaty wynoszące 25% głównych stawek, tj. opłaty w wysokości:
1) 7,50 zł – w przypadku tygodniowego okresu połowów;
2) 17,50 zł – w przypadku miesięcznego okresu połowów;
3) 35 zł – w przypadku 12 miesięcznego okresu połowów.

Tekst projektowanego rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Termin na nadsyłanie uwag upływa z dniem 10 kwietnia 2015 r.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39575,00 $ tona 1,67% 18 paź
 Cynk 3814,00 $ tona 0,53% 18 paź
 Aluminium 3179,00 $ tona 0,54% 18 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.