• <
urząd_morski_gdynia_2021

Powstało partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

pc

05.06.2017 15:19 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Powstało partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
Powstało partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju - GospodarkaMorska.pl

Blisko 50 firm działających w Polsce oraz Ministerstwo Rozwoju podpisało w poniedziałek "Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)". Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do podejmowania działań, które przeobrażą naszą gospodarkę w kierunku zrównoważonym, "żeby żyło się nam lepiej".

Jak powiedział PAP wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, deklaracja ma charakter "formalny, ale dobrowolny". "Chcemy podejmować wspólne działania, które będą nie tylko sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi, ale przede wszystkim będą służyły naszemu społeczeństwu" - wskazał Kwieciński.

Deklaracja została podpisana podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Rozwoju "Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju - cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich".

Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisaną w 2015 r. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Agenda skupia się na trzech dużych obszarach - gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań. Cele te to m.in: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, działania z dziedziny klimatu.

"Te wymiary się przenikają i mamy bardzo wiele zdań do zrealizowania. Bardzo ważne jest to, że realizujemy tę agendę zarówno na poziomie globalnym, europejskim, jak i krajowym, do którego wszyscy możemy dorzucić kamyczek. Ministerstwo Rozwoju podjęło się roli koordynatora tego procesu w kraju" - powiedziała podczas konferencji Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju Aneta Piątkowska.

"Nasza dzisiejsza inicjatywa jest pewnym naszym zobowiązaniem, że poza naszymi normalnymi obowiązkami, my jako administracja, państwo jako biznes będziemy razem działali na rzecz świata, środowiska, społeczeństwa, w którym funkcjonujemy, po to, żeby żyło się nam lepiej"- powiedział podczas uroczystości wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, który w imieniu Ministerstwa Rozwoju złożył podpis pod deklaracją partnerstwa.

Jak podkreślił wiceminister, inicjatywa jest dopiero początkiem wspólnych działań. "Ta lista nie będzie zamknięta. Będziemy oczekiwali, że inne firmy z naszego kraju będą do nas dołączały i będziemy działali wspólnie" - wskazał Kwieciński.

W ramach partnerstwa Ministerstwo Rozwoju zobowiązało się do utworzenia forum interesariuszy na rzecz realizacji SDGs. "Celem istnienia forum będzie zapewnienie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie implementacji SDGs. (...) Forum będzie otwarte dla szerokiego grona zainteresowanych, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji środowisk naukowych, akademickich, administracji każdego szczebla oraz biznesu" - czytamy w zobowiązaniu MR.

Wiceminister Kwieciński wskazał, że nasza krajowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest "najlepszym przykładem jak możemy wdrażać w Polsce cele Agendy 2030, tzw. 17 celów zrównoważonego rozwoju".

"Od samego początku przygotowując tę strategię powiązaliśmy ją silnie z Agendą 2030. To powiązanie nie jest przypadkowe. Ma ono sprawić, że nam, mieszkańcom naszego kraju będzie żyło się lepiej, w oparciu o to co robimy nie tylko na poziomie rządowym, ale w lokalnych społecznościach. Ale też, co również wspólnie robimy z biznesem z nauką. Potrzebne jest współdziałanie wszystkich interesariuszy, którzy są zainteresowani wspólnym rozwojem. W naszej strategii my to jeszcze mocniej podkreślamy, bo zrównoważony rozwój określamy mianem odpowiedzialnego. Co oznacza, że chcemy dbać zarówno o nasze dzisiejsze pokolenia, jak również o to, co będzie się działo w przyszłości" - wskazał Kwieciński w rozmowie z PAP.

Jak podkreślił Kwieciński, działania w ramach SOR są powiązane z 17. celami odpowiedzialnego rozwoju zdefiniowanymi przez ONZ. "Ale do ich realizacji potrzebujemy współpracy przede wszystkim z biznesem. Bardzo liczymy na to ze nasze firmy włączą się w ten proces. Temu służy dzisiejsze nasze spotkanie" - podkreślił wiceszef resortu rozwoju.

"Współpraca, partnerstwo są kluczowe. Wszystkie sektory muszą być w realizację celów włączone. Bo realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest bardzo droga - 2-5 mld dol. rocznie" - wskazała podczas konferencji Karolina Mzyk z Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Stambule.

Jak, z kolei, zaznaczył Radca Sekretarza Generalnego OECD Robin Ogilvy w realizacji działań na rzecz SDG niezbędna jest koordynacja w ramach administracji rządowej, organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego, biznesu. "Taka współpraca funkcjonuje np. w Finlandii, Szwecji - jest ona swego rodzaju siłą napędową tych działań" - mówił Ogilvy.

Według obecnej na konferencji Marii Andrzejewskiej, dyrektor centrum UNEP-GRID firmy postrzegają cele zrównoważonego rozwoju w kategoriach szansy, ale istotne są też dla nich ekonomiczne korzyści. "Kluczowe jest, by każda z firm znalazła w tych celach swoje możliwości rozwoju. Potrzebne jest myślenie o celach nie w kategoriach działań CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu - PAP), ale w kontekście tworzenia działań biznesowych. Nie powiodą się one bez zaangażowania sektora MŚP" - oceniła.

Według Dyrektora Generalnego Global Compact Polska Kamila Wyszkowskiego, naszą uwagę "powinniśmy koncentrować" na celu 11., czyli zrównoważonym rozwoju miast, w powiązaniu z celem 6. - dotyczącym zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi oraz celem 15., który mówi o tym, by chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej. "60 proc. ludności do 2050 roku będzie mieszkać w miastach, które zajmują jedynie 3 proc. powierzchni naszego globu" - powiedział Wyszkowski. Podkreślił, że działań tych nie można zrealizować bez współpracy wielu sektorów gospodarki. "Nie jesteśmy w stanie zrobić tego bez współpracy z burmistrzami, prezydentami miast, bez nauki, bez biznesu. Dlatego współpraca wielosektorowa jest tak ważna, żeby te cele wdrożyć" - przekonywał w poniedziałek Wyszkowski.

Jak podkreśliła dyrektor Piątkowska, Agenda 2030 jest pewnym kompromisem. "Kompromisem 193 gospodarek między celami ekonomicznymi, społecznymi, jak również środowiskowymi. Każdy kraj musi z nich coś wybrać. Dostosować polityki rozwoju do globalnego procesu".

Według ONZ oczekuje się, że Cele Zrównoważonego Rozwoju, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r, zostaną realizowane do 31 grudnia 2030.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40250,00 $ tona -1,71% 26 lis
 Cynk 3330,00 $ tona -2,94% 26 lis
 Aluminium 2618,00 $ tona -4,45% 26 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.