• <

Kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego podpisany

ew

14.02.2018 12:49 Źródło: mos.gov.pl
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego podpisany
Kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego podpisany - GospodarkaMorska.pl

„Podpisanie kontraktu na poszukiwanie siarczków polimetalicznych w strefie ryftu śródatlantyckiego z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego włącza Polskę do elitarnego grona państw posiadających już działki poszukiwawcze na Oceanie Atlantyckim” – podkreślił prof. Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Kontrakt na poszukiwanie siarczków polimetalicznych (miedź, srebro, metale szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich) pomiędzy Ministrem Środowiska, reprezentującym Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (MDON) został podpisany 12 lutego 2018 r. przez wiceministra środowiska Mariusza Oriona Jędryska i Sekretarza Generalnego MODM Michaela Lodge.

„Obszar, który został objęty kontraktem rozciąga się wzdłuż osi ryftu śródatlantyckiego w jego środkowej części i składa się z 100 kwadratów o pow. 10 km2 każdy. Kontrakt będzie obowiązywał przez 15 lat, i będzie mógł być przedłużany na kolejne pięciolecia” – powiedział wiceminister Mariusz Orion Jędrysek. Jak dodał działki poszukiwawcze na Oceanie Atlantyckim posiadają już Francja i Rosja.

Kontrakt jest realizacją jednego z punktów wieloletniego „Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów”(PRoGeO) przyjętego uchwałą Rady Ministrów 3 sierpnia 2017 r.

Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (MODM) jest agendą ONZ zajmującą się zasobami znajdującymi się na dnie oceanów obszarów będących poza jurysdykcją państwową. Głównymi organami organizacji są: Sekretariat na czele z Sekretarzem Generalnym, Zgromadzenie z Prezydentem Zgromadzenia oraz w sensie praktycznym najważniejszy z nich – Rada z Prezydentem Rady. Funkcję Sekretarza Generalnego pełni Michael W. Lodge (Wielka Brytania). Dwukrotnie Prezydentem Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego był prof. Mariusz Orion Jędrysek (lata 2006-2007 i 2016-2017).

MODM pozwala państwom-stronom Konwencji na organizację i kontrolę działalności na dnie morskim oraz podziemiu poza granicami jurysdykcji państw, w szczególności w zakresie administracji znajdującymi się tam zasobami.

Źródło:
mos.gov.pl
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.