• <
BOTA_2023

KE: 430 mln euro z UE na projekty infrastrukturalne w Polsce

ew

08.03.2018 12:00 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska KE: 430 mln euro z UE na projekty infrastrukturalne w Polsce

Partnerzy portalu

KE: 430 mln euro z UE na projekty infrastrukturalne w Polsce - GospodarkaMorska.pl

430 mln euro zostanie przeznaczone na pięć projektów infrastrukturalnych w Polsce - poinformowała w czwartek Komisja Europejska. Projekty mają przyczynić się do poprawy infrastruktury gospodarki wodnej, transportu miejskiego i zaopatrzenia w energię.

"Każde euro zainwestowane w ramach polityki spójności ma jeden cel - bezpośrednio i znacząco poprawić jakość życia obywateli europejskich, w tym przypadku Polaków. Dziś przyjęte projekty świadczą o tym lepiej niż słowa" - powiedziała unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu, przedstawiając listę projektów.

Pierwszy z nich, w wysokości 146 mln euro, posłuży do sfinansowania prac nad systemem gromadzenia i dystrybucji wody w Warszawie i na jej obrzeżach. Do systemu miejskiej gospodarki wodnej zostanie podłączonych ponad 12,5 tys. mieszkańców.

54,9 mln euro zostanie przekazane na budowę gazociągu między gminami Strachocina i Pogórska Wola w południowo-wschodniej części Polski. Projekt stanowi fragment zachodniej nitki głównego korytarza gazowego północ-południe i ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

72,7 mln euro przeznaczono na zapobieganie powodziom, ochronę ludności oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Kotliny Kłodzkiej, a także wspieranie turystyki w dorzeczu Odry.

65,7 mln euro przeznaczono na sfinansowanie rozszerzenia sieci tramwajowych i autobusowych, zakup pojazdów i poprawę systemu informacji dla pasażerów w Gdańsku.

Ponadto 90,3 mln euro przeznaczono na sfinansowanie rozwoju sieci tramwajowej i zakup pojazdów w 12 miastach Górnego Śląska. Według wstępnych szacunków z nowych form ekologicznego transportu skorzystają niemal 2 mln mieszkańców regionu.

Unijne fundusze spójności są przeznaczone dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90 proc. średniego DNB w UE. Jego celem jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

W ramach obecnego budżetu, na lata 2014-2020, z funduszy spójnościowych korzystają: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Pula funduszy w wysokości 63,4 mld obejmuje inwestycje w transeuropejskie sieci transportowe, zwłaszcza wskazane przez UE priorytetowe projekty o znaczeniu ogólnoeuropejskim, oraz projekty przyczyniające się do poprawy stanu środowiska, w tym dotyczące poprawy wydajności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, rozwoju transportu kolejowego, wspierania transportu publicznego itd.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.