• <
urząd_morski_gdynia_2021

Jak się zmieni zagospodarowanie terenów Nauty?

pc/gdynia.pl

20.10.2017 14:23 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Jak się zmieni zagospodarowanie terenów Nauty?
Jak się zmieni zagospodarowanie terenów Nauty? - GospodarkaMorska.pl

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, obejmującego rejon ulic Węglowej i Jerzego Waszyngtona będzie można zapoznac się i zgłosić swoje uwagi od 21 października do 13 listopada. 23 października odbędzie się także dyskusja publiczna na ten temat.

Koncepcje zagospodarowania tego terenu powstawały przez kilka lat. W 2015 roku Wojewoda Pomorski zakwestionował niektóre zapisy planu i zaskarżył go do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W sporządzonym w czerwcu br. planie położono nacisk na poprawę zapisów, które wcześniej zostały podważone. Ponowne wyłożenie projektu spowodowane jest korektami części zapisów projektu planu, które uwzględniają ostatnie rozstrzygnięcia Wojewody Pomorskiego dotyczące planów miejscowych.

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 10,36 ha. Przewiduje on wykorzystanie na cele usługowo-mieszkaniowe południowej części obszaru, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy śródmiejskiej. Natomiast pozostały obszar miałby być przeznaczony na cele usług śródmiejskich, administracji gospodarczej, a także funkcji usługowo-biurowych związanych z działalnością Portu Gdynia. Planowane jest też poszerzenie do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu i przedłużenie ul. Waszyngtona do ul. Nowej Węglowej, czyli planowanej głównej arterii komunikacyjnej. Zapewni ona dostęp do terenów rozwojowych północnej części Śródmieścia Gdyni bez konieczności dodatkowego obciążania istniejącego układu ulicznego.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Węglowej i Jerzego Waszyngtona będzie można zapoznać się od 21 października do 13 listopada w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9). Jest on dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 23 października o godz. 17.00 w gdyńskim InfoBoksie (ul. Świętojańska 30). Natomiast swoje uwagi będzie można składać do 27 listopada do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby lub podmiotu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.