• <
nauta_2024

PGZ Stocznia Wojenna zamknęła 2023 rok na dużym plusie. Zyski rosną

rk

10.06.2024 10:03 Źródło: PGZ Stocznia Wojenna
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki PGZ Stocznia Wojenna zamknęła 2023 rok na dużym plusie. Zyski rosną

Partnerzy portalu

PGZ Stocznia Wojenna

Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. zamknęła rok 2023 zyskiem netto na poziomie ponad 36,4 mln zł. To drugi z rzędu dodatni wynik finansowy tej firmy od momentu przejęcia jej przez Polską Grupę Zbrojeniową od syndyka majątku Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej. Konsekwentnie wdrażane od kilku lat zmiany organizacyjne oraz modernizacja Stoczni przynoszą wymierne efekty finansowe.

PGZ SW zasadniczo poprawiła rezultaty w porównaniu z rokiem poprzednim. Stocznia wypracowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 31 mln zł (14,6 mln zł w roku 2022) poprzez skokowe zwiększenie efektywności produkcji. Jest to efekt wdrażanych zmian w zakresie technologii i organizacji pracy. Spółka przez ostatnie trzy lata zainwestowała znaczące środki w automatyzację i robotyzację produkcji. Wdrożono również wiele usprawnień organizacyjnych, wprowadzając nowoczesne metody zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Efektem podjętych działań jest osiągnięcie wysokiego, sięgającego 18% poziomu marży EBITDA  (o 6 p.p. więcej niż w poprzednim roku).

– Gdybym miał wymienić tylko jeden czynnik, który w największym stopniu przyczynił się do wypracowania zysku w 2023 roku, to byłaby to konsekwencja: konsekwencja w realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki, którą z determinacją wdrażamy już trzeci rok. Chociaż był to pierwszy rok fizycznej realizacji olbrzymich inwestycji w infrastrukturę oraz maszyny i urządzenia, to poprzedziły go dwa lat drobiazgowych przygotowań oraz zmian w organizacji pracy i podnoszeniu kompetencji pracowników i całej Stoczni. I to właśnie rezultaty tych działania przełożyły się na zysk, zarówno na sprzedaży, jak i netto – powiedział Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. 


PGZ Stocznia Wojenna jest głównym wykonawcą programu "Miecznik", budowy trzech wielozadaniowych fregat dla polskiej Marynarki Wojennej. W latach 2029-2031 wejdą w skład 3. Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów i będą stacjonować w Porcie Wojennym Gdynia. Okręty te znacząco zwiększą zdolności morskiego rodzaju sił zbrojnych i pozwolą na realizację szerokiego zakresu zadań na morzu, w tym m.in. w zakresie zabezpieczenia szlaków żeglugowych i infrastruktury krytycznej. Będą działać nie tylko na Bałtyku, ale na każdym innym akwenie. Jednostki zwiększą potencjał bojowy Sił Zbrojnych RP, ale także będą stanowić istotny wkład Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, np. realizując zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętowych NATO. Aktualnie trwa budowa pierwszej z trzech zaplanowanych, wielozadaniowych fregat, przyszłego ORP Wicher. Cięcie blach odbyło się 16 sierpnia ub. r., natomiast położenie stępki odbyło się 31 stycznia br. Wodowanie jest zaplanowane na 2026 rok, natomiast przekazanie zamawiającemu w 2029 roku.

Realizacja projektu w Polsce odpowiada za  wygenerowanie blisko 2000 miejsc pracy w stoczniach, przedsiębiorstwach zbrojeniowych oraz innych sektorach przemysłu bezpośrednio zaangażowanych w projekt w ramach łańcucha dostaw. Pozyskane kompetencje pozwolą rozwinąć nowe możliwości i pomogą w pracach przy innych projektach na rzecz Marynarki Wojennej RP.

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.