• <

Wspólna straż przybrzeżna Unii rozpoczęła działalność

Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Wspólna straż przybrzeżna Unii rozpoczęła działalność
Wspólna straż przybrzeżna Unii rozpoczęła działalność - GospodarkaMorska.pl

PMK

07.10.2016 Źródło: własne

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozpoczęła oficjalnie działalność. Zbudowana na bazie Fronteksu będzie monitorowała granice zewnętrzne UE i współpracowała z państwami członkowskimi w celu szybkiej identyfikacji i usunięcia wszelkich potencjalnych zagrożeń. - Od dziś granice zewnętrzne UE jednego państwa członkowskiego są zewnętrznymi granicami wszystkich państw członkowskich – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos.

Inauguracja nowej agencji, z siedzibą w Warszawie, odbyła się na przejściu granicznym Kapitan Andreevo, położonym na granicy zewnętrznej Bułgarii z Turcją. W ramach tego wydarzenia przewidziano prezentację zespołów agencji oraz pokaz jej pojazdów i wyposażenia.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: - Dzisiejszy dzień stanowi niezmiernie ważną datę w historii zarządzania europejskimi granicami. Od dziś granice zewnętrzne UE jednego państwa członkowskiego są zewnętrznymi granicami wszystkich państw członkowskich – zarówno pod względem prawnym, jak i operacyjnym. W okresie krótszym niż rok ustanowiliśmy prawdziwy system europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej, stanowiący urzeczywistnienie zasad solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi i Unią. Właśnie tego rodzaju działań na szczeblu europejskim potrzebujemy, by sprostać wyzwaniom XXI wieku w zakresie bezpieczeństwa i migracji.

Premier Słowacji, Robert Fico, przewodniczący rotacyjnej prezydencji w Radzie, stwierdził: - Dzięki ustanowieniu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej tworzymy nową rzeczywistość na naszych granicach zewnętrznych. Jest ono wymiernym rezultatem naszego wspólnego zobowiązania uzgodnionego w planie z Bratysławy, jak również realnym wyrazem jedności panującej wśród państw członkowskich. To pomoże nam przywrócić strefę Schengen. Prezydencja jest zdecydowana w dalszym stopniu wzmacniać Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną oraz przełożyć zobowiązania podjęte w ramach planu na konkretnie działania.

Dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Fabrice Leggeri powiedział: - Jest to bez wątpienia historyczna chwila; jestem dumny, iż Frontex stał się Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Nowa agencja jest silniejsza i lepiej przygotowana do sprostania wyzwaniom związanym z migracją i bezpieczeństwem na granicach zewnętrznych UE. Jej mandat ma szerszy zakres i nadaje agencji nowe uprawnienia, które pozwolą jej działać skutecznie. Agencja przeprowadzi testy warunków skrajnych na granicach zewnętrznych, tak abyśmy mogli znaleźć ich słabe punkty przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Będzie ona również oferować wsparcie operacyjne sąsiadującym państwom trzecim, które zwracają się o udzielenie pomocy na ich granicach i dzielą się informacjami wywiadowczymi na temat przestępczości transgranicznej z organami krajowymi i agencjami europejskimi w celu wsparcia dochodzeń karnych. Ma ona również do odegrania kluczową rolę w ochronie morskich granic Europy w ramach nowych zadań straży przybrzeżnej.

Nowy mandat znacznie rozszerzył rolę i działania agencji. Liczba jej stałego personelu zostanie ponad dwukrotnie zwiększona i agencja będzie w stanie kupować własny sprzęt i wykorzystywać go bardzo szybko w operacjach transgranicznych. Agencja będzie dysponować interwencyjną rezerwą w liczbie co najmniej 1 500 funkcjonariuszy straży granicznej i zasobami sprzętu technicznego, co oznacza, że nie będzie już zmagać się z problemem niedoboru pracowników lub wyposażenia na potrzeby prowadzonych operacji. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie gwarantowała wdrożenie standardów unijnych w dziedzinie zarządzania granicami, przeprowadzając okresowe analizy ryzyka oraz obowiązkowe oceny podatności na zagrożenia.

Agencja wypełni lukę w systemie ochrony granic zewnętrznych UE, aby zapewnić ludziom bezpieczne życie i swobodę poruszania się w Unii. W ten sposób zostanie spełniona obietnica powrotu do normalnego funkcjonowania strefy Schengen i zniesienia tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych przed końcem roku, wyrażona w planie działania Komisji zatytułowanym „Przywrócenie strefy Schengen” i opublikowanym w dniu 4 marca.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.