• <
SAR_2022

W Warszawie zakończyło się V Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa (foto, wideo)

ew

26.01.2020 16:55 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie W Warszawie zakończyło się V Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa (foto, wideo)

Partnerzy portalu

W Warszawie zakończyło się V Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa (foto, wideo) - GospodarkaMorska.pl

23 stycznia w hotelu Sound Garden w Warszawie odbyło się V Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, zor­ga­ni­zo­wane przez Zarząd Targów Warszawskich i Akademię Marynarki Wojennej. Tematyką tegorocznej edycji FBM były głównie nowe okręty dla Marynarki Wojennej w ramach nowego Planu Modernizacji Technicznej i ochrona cywilnej infrastruktury morskiej traktowanej jako fundament bezpieczeństwa państwa. Portal GospodarkaMorska.pl tradycyjnie objął wydarzenie patronatem medialnym.

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2020 to piąte z cyklu corocznych spotkań ekspertów i decydentów z Polski i zagranicy, poświęconych roli Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz nowym technologiom dla morskiego rodzaju sił zbrojnych. Organizatorami wydarzenia są Akademia Marynarki Wojennej oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A., w ścisłej współpracy z fundacją Europejski Instytut Rozwoju Gospodarczego jako partnerem organizacyjnym.

O ran­dze wydarzenia może świadczyć objęcie jej patro­na­tem hono­ro­wym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i prze­wod­ni­czą­cego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej posła Michała Jacha.

Głównym polskim part­ne­rem prze­my­sło­wym Forum była Polska Grupa Zbrojeniowa, a wśród pozostałych part­ne­rów zna­la­zły się współpracujące z Marynarką Wojenną RP przedsiębiorstwa takie jak Saab, Leonardo i Naval Group.

Tegoroczne Forum zostało podzielone na trzy sesje tematyczne. W pierwszej z nich - „Strategia Polski na morzu a bie­żące uwa­run­ko­wa­nia poli­tyczne, gospodar­cze i obronne” wziął udział m.in. Szef Zarządu Morskiego, Zastępca Inspektora Marynarki Wojennej kadm. Krzysztof Zdonek. Jak podsumował w rozmowie z naszymi dziennikarzami: "Z punktu widzenia użytkownika, ostatni rok był bardzo udany. Zakończyliśmy projekt Ślązak, okręt został oddany Marynarce Wojennej, została na nim podniesiona bandera. Kontynuujemy program nowoczesnych niszczycieli min Kormoran, zwodowany został drugi z serii - Albatros a pod trzeci została położona stępka, kontynuowany jest również program holownik, już 4 jednostki zostały zwodowane. Zakończone zostało też doposażanie morskiej jednostki rakietowej, osiągnęła ona zdolność operacyjną. Oczywiście, musimy pamiętać, że dwa kluczowe projekty dalej są w fazach przed podpisaniem konkretnych umów, mam na myśli projekty Miecznik i Orka, ale wiele się dzieje w tej kwestii, konkretyzowane są ostatnie detale, wierzymy, że w roku 2020 zostaną podjęte wiążące decyzje w tej sprawie. Musimy odpowiedzieć na zagrożenia, osiągać zdolności, które będą odpowiedzią na te zagrożenia. MW musi się harmonijnie i planowo rozwijać aby stawiać im czoła. Podczas debaty zostały skonkretyzowane priorytety. Są nimi: projekt Miecznik, w ramach którego Marynarka Wojenna RP zamierza pozyskać okręty typu fregata wypo­sa­żone m.in. w zdol­ność zapew­nie­nia stre­fo­wej obrony przeciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej oraz okręty podwodne."

Podczas konferencji, wiele uwagi poświecono wątkowi cyberbezpieczeństwa. Jak powiedział nam Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, kmd dr hab. Bartłomiej Pączek: "Reprezentując uczelnię wojskową, musimy stwierdzić, ze obszar cyberbezpieczeńtwa odgrywa niebagatelną rolę w rozwoju nie tylko przyszłych kadr morskich, ale w ogóle sił zbrojnych. Obszar cyberprzestrzeni jest domeną, do której musimy się przygotowywać. Nie tylko reagować na wydarzenia, które identyfikujemy jako zagrożenia, ale również próbować identyfikować i przewidywać takie, które będą miały miejsce w przyszłości."

W drugiej sesji „Polska Marynarka Wojenna w nowym Planie Modernizacji Technicznej do 2035 roku. Rola Marynarki Wojennej w cza­sie pokoju i w warun­kach kon­fliktu” również mogliśmy usłyszeć deklaracje, że w ramach pro­jektu „Miecznik” Marynarka Wojenna RP zamie­rza pozy­skać okręty klasy fre­gata. Jak mówił kmdr. Jacek Hamera z Inspektoratu Marynarki Wojennej, MW liczy również na moder­ni­za­cję okrę­tów rakie­to­wych typu „Orkan”.

Trzecia sesja odnosiła się do bez­pie­czeń­stwa por­tów, infra­struk­tury mor­skiej i szla­ków żeglu­go­wych. Jak podsumowała Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych: "Mam nadzieję, że Forum Bezpieczeństwa Morskiego wskaże kierunki działania. Na morzu wszyscy musimy współdziałać, w naszym wspólnym interesie jest, żeby wraz z rozwojem technologicznym było zachowane bezpieczeństwo, posiadanie floty na wysokim poziomie i kadry, którą możemy pochwalić się na całym świecie"

Partnerzy portalu

Babcock1

Dziękujemy za wysłane grafiki.