• <

Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące śmierci polskiego marynarza w Dani

Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące śmierci polskiego marynarza w Dani
Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące śmierci polskiego marynarza w Dani - GospodarkaMorska.pl
07.07.2016 Źródło: własne

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci polskiego marynarza na statku Corina w Danii, bo ofiara na własne ryzyko weszła do wypełnionej czadem ładowani. Jednak Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich nie jest przekonana o tym w stu procentach.

"Rodzina zmarłego marynarza zapowiada zaskarżenie decyzji o umorzeniu śledztwa oraz zawiadomienie o sprawie Ministra Sprawiedliwości" - czytamy na stronie Radia Gdańsk.

Komisja uznała, że przyczyną wypadku śmiertelnego zatrucia się tlenkiem węgla przez starszego marynarza na statku „Corina” było jego zejście – z niewyjaśnionych przyczyn, nieuzasadnione potrzebami bieżącej eksploatacji statku i niezauważone przez innych członków załogi – do nieoznakowanego i niezabezpieczonego, sąsiadującego z ładownią wypełnioną ładunkiem peletów drzewnych, pomieszczenia sztauerskiego na dziobie, do którego przedostał się tlenek węgla wydzielany przez znajdujący się w ładowni ładunek peletów drzewnych. Poszkodowany marynarz jednak nie wiedział, że powinien powiadomić starszego oficera lub kapitana o zamiarze zejścia do magazynku sztauerskiego. Nie miał również świadomości co do zagrożenia panującego w pomieszczeniu sąsiadującym z ładownią.

Natomiast przyczyną zatrucia się tlenkiem węgla przez cztery inne osoby, w tym trzech członków załogi statku „Corina”, była źle przygotowana i nieprawidłowo prowadzona przez nie akcja udzielania pomocy poszkodowanemu, w pomieszczeniu, w którego atmosferze znajdował się tlenek węgla. Czynnikiem, który przyczynił się do wysokiej koncentracji tlenku węgla w magazynku sztauerskim był brak wentylacji (zarówno naturalnej jak i mechanicznej) w tym pomieszczeniu.

Przypomnijmy, że do wypadku doszło 28 kwietnia 2015 r. Statek „Corina” znajdował się w porcie Hanstholm w Danii, gdzie prowadzono wyładunek peletów drzewnych – granulowanego roślinnego materiału opałowego.

Około godz. 17:30 starszy oficer został poinformowany przez kucharza o nieobecności na posiłku starszego marynarza pełniącego wachtę przy trapie. Starszy oficer próbował wywołać marynarza przez radio (UKF), ale bez rezultatu. Nie zastał go przy trapie, w miejscu gdzie powinien pełnić wachtę. Nie było go też na pokładzie statku.

Starszy oficer rozpoczął poszukiwania marynarza i odnalazł go nieprzytomnego w magazynku sztauerskim na dziobie. Rozpoczął akcję reanimacyjną, do której po chwili dołączył drugi ze starszych marynarzy (pełniący funkcję bosmana), elektryk oraz marynarz, a następnie oficer portu, która przybyła z lądu po otrzymaniu informacji o wypadku na statku.

W czasie prowadzonej akcji reanimacyjnej dwie osoby (starszy oficer i bosman) utraciły przytomność, a pozostałe dwie potrzebowały pomocy przy wychodzeniu z pomieszczenia na pokład. Na statek zostały wezwane służby medyczne, straż pożarna oraz policja. Strażacy wyposażeni w aparaty oddechowe przetransportowali na pokład osoby nieprzytomne.

Starszy oficer i bosman odzyskali przytomność na pokładzie statku. Reanimowany wcześniej starszy marynarz, pomimo podjętej i intensywnie prowadzonej resuscytacji przez zespół ratowników medycznych, nie odzyskał przytomności. Lekarz, który przybył na miejsce zdarzenia, stwierdził zgon. Wszystkie osoby poszkodowane w wypadku były hospitalizowane.

Do akcji ratowania nieprzytomnych osób w magazynku sztauerskim zaangażowane były oddziały duńskiej straży pożarnej.

Komisja uznała, że kierownictwo statku „Corina” nie przedsięwzięło środków określonych w otrzymanej od załadowcy deklaracji i nie podjęło działań wynikających z zawartej w niej informacji o zagrożeniach, jakie niesie za sobą przeładunek i przewóz przyjętego na statek ładunku.

To zaniechanie ze strony kierownictwa statku skutkowało brakiem wiedzy wśród członków załogi statku o zagrożeniu, jakie występowało w związku z przewożonym ładunkiem.

Komisja ustaliła, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na statku: kapitan oraz kierownicy działu pokładowego i maszynowego mieli niewystarczającą wiedzę o procedurach obowiązujących przed wejściem do pomieszczeń zamkniętych, prowadzeniu akcji ratowniczej w takich pomieszczeniach oraz o sposobach rozpoznania zagrożenia.

Brak prowadzonych na statku alarmów i ćwiczeń w zakresie wchodzenia do przestrzeni zamkniętych i udzielania pomocy osobom znajdujących się w nich był, według Komisji, przyczyną nieudanej i chaotycznie prowadzonej przez starszego oficera i pozostałych członków załogi akcji ratowniczej w magazynku sztauerskim.

Corina w liczbach

Bandera: polska
Właściciel: MLEASING Sp. z o.o.
Armator: Żegluga Gdańska Sp. z o.o.
Typ statku: drobnicowiec wielozadaniowy
Rok budowy: 1990
Szerokość: 18,70 m
Długość całkowita: 114,57 m
Pojemność brutto: 5796
Minimalna obsada załogowa: 10 osób P

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.