• <
siemens_gamesa_2022

Powstanie strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego RP

PMK

27.02.2016 11:05 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Powstanie strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego RP

Partnerzy portalu

Powstanie strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego RP - GospodarkaMorska.pl

Z inicjatywy Biura Bezpieczeństwa Narodowego swoje prace zainaugurował zespół, który przygotuje Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczestniczący w konferencji inaugurującej prace zespołu zauważył, iż po raz pierwszy w historii zostanie wypracowana taka koncepcja.

- To krok milowy, ponieważ dokument który powstanie będzie miał kolosalne znacznie dla polskiej Marynarki Wojennej – podkreśla Krzysztof Kozłowski. – Wyznaczy m.in. kierunki inwestycji dotyczących budowy okrętów wojennych, ale też działań zabezpieczających przed nielegalną emigracją, handlem ludźmi, przemytem towarów. Należy też nadmienić o sferze działań ratunkowych. Marynarka Wojenna musi być bowiem zdolna nie tylko do działań militarnych, ale także w szerokim spektrum stanowiącym o bezpieczeństwie kraju.

Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ podczas konferencji inaugurującej prace zespołu podkreślił wagę faktu, iż odbudowa Marynarki Wojennej ma dokonać się przede wszystkim w oparciu o polską myśl technologiczną i polski przemysł stoczniowy. Krzysztof Kozłowski zaakcentował słowo „odbudowa” odwołując się do pięknych, historycznych tradycji okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ zadeklarował także chęć wsparcia prac zespołu, który przygotuje Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego RP

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.